TWEEDE DORPSTAFEL ZEVENBERGSCHEN HOEK

Op 18 mei vond de tweede dorpstafel van het gebiedsplan Zevenbergschen Hoek plaats. De werkgroepen voor de verschillende thema’s uit het gebiedsplan zijn ingevuld en een aantal werkgroepen deed zelfs al verslag van een aantal ondernomen succesvolle acties.

26 mei 2016 0 comment  

 

Er zijn vier werkgroepen actief: Wonen, Voorzieningen & Leefomgeving, Gemeenschapszin en Verkeer.

De werkgroep Wonen gaat aan de slag met het invullen van de lokale behoeften rondom wonen: welk soort woningen zijn er nodig, voor welke doelgroepen, wat betekent dat voor bouwen en/of aanpassingen aan woningen? Verder buigt  de werkgroep zich over de vraag hoe je Zevenbergschen Hoek kunt promoten als aantrekkelijke woonplaats.

De werkgroep Voorziening en Leefomgeving  is met name bezig met de toekomst van het dorpshuis en in hoeverre de uitbreiding daarvan mogelijk en wenselijk is tot een soort multifunctioneel centrum.
Verder heeft de werkgroep een digitale activiteitenkalender ontwikkeld, waarop alle activiteiten in het dorp te vinden zijn en die door de organisatoren/verenigingen zelf beheerd kan worden.

Werkgroep Gemeenschapszin heeft al een succesvolle actie erop zitten. Enkele weken terug heeft een groep dorpelingen de handen uit de mouwen gestoken tijdens een grote zwerfvuilopruimactie. Er is animo om dit regelmatig te herhalen. De vraag is hoe we dit onder de aandacht van andere inwoners krijgen om zo nog meer mensen te mobiliseren.

De werkgroep verkeer richt zich specifiek op de aanvullende acties die te maken hebben met verkeer en mobiliteit, los van het project om de overlast van vrachtverkeer te beperken. Vrachtverkeer is een bekend probleem in het dorp. Om dat probleem aan te pakken is een heel maatregelenpakket opgesteld, waaronder de herinrichting van de drie belangrijkste routes door en langs de kern. De gemeente liet weten dat in juni gestart kan worden met de herinrichting van de verschillende routes. Daarmee moet de problematiek flink gereduceerd gaan worden. De dorpstafel vroeg wel nog aandacht voor goede bebording en routering naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk. Met name buitenlandse chauffeurs weten het terrein niet goed te vinden, waardoor de kans op ‘dwalen door de kern’ toeneemt. 

De volgende dorpstafel vindt plaats op 6 juli om 19.30  uur in de Zevensprong.

 

 

Sinds 2003 lid van de redactie van Dorpsnieuws.  Heb je zelf een leuk bericht? Stuur het naar ons toe. Ik plaats het graag voor je.

Gerelateerde items (op tag)

  • Enquête: wonen in Zevenbergschen Hoek, wat vindt u?

    De gemeente Moerdijk wil de komende jaren op een aantal plaatsen nieuwe woningen bouwen om zo iets te doen aan het tekort aan woningen. Zevenbergschen Hoek is één van die plaatsen.

  • Start Werkzaamheden

    Het is zover! In de eerste week van mei gaan de werkzaamheden in Zevenbergschen Hoek van start. Een nieuw riool wordt aangelegd en in de Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat komt nieuwe bestrating.

  • Windsafari ook vanuit Langeweg en Zevenbergschen Hoek

    In de overleg met de dorpstafel Zevenbergschen Hoek stopt de bus van de windsafari naar de windmolens aanstaande woensdag, ook in Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Daarmee hoeven deelnemers niet eerst zelf naar het gemeentehuis in Zevenbergen, maar kunnen ze met de bus mee die hen naar het gemeentehuis brengt

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.