Start werkzaamheden Zevenbergschen Hoek

Vanaf maandag 27 juni start de gemeente Moerdijk met de eerste werkzaamheden die de overlast van sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek moet beperken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Heijmans. Als eerste is het traject Hoge Zeedijk-Gelderseweg aan de beurt.

21 juni 2016 0 comment  

Op dit gedeelte wordt de voorrangssituatie gewijzigd (de doorgaande route wordt een voorrangsweg). Ook worden er snelheidsbeperkende plateaus aangelegd en krijgen de fietsstroken een rode kleur. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting zes weken duren. We voeren zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk uit, om zo de periode van overlast voor het verkeer zo kort mogelijk te houden. Tijdens de werkzaamheden is de doorgaande route afgesloten voor het verkeer, dat volgt dan een omleidingsroute via de snelweg. Deze route wordt aangegeven met bebording en is ook te vinden in dit pdf document en via www.moerdijkmeermogelijk.nl.     

Mochten u vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met Heijmans Wegen B.V., bereikbaar op werkdagen van 08:00 t/m 16:00 uur via telefoonnummer 078 6533000. Hoewel enige overlast niet te vermijden is, proberen wij deze tot een minimum te beperken.

Verbeteren leefbaarheid Zevenbergschen Hoek

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een aantal maatregelen die de gemeente samen met de inwoners van Zevenbergschen Hoek heeft opgesteld, om de leefbaarheid te verbeteren. Sluipverkeer binnen de gemeentegrenzen wordt door een aanzienlijk deel van de inwoners als een belangrijke bron van overlast ervaren. 

Werkzaamheden traject De Vlijt

Na het afronden van de werkzaamheden aan het traject Hoge Zeedijk-Gelderseweg start de gemeente na de bouwvak met het verkeersveiliger maken van de route via De Vlijt. Bedoeling is om dan fiets- en autoverkeer van elkaar te scheiden. In opdracht van een aantal nutsbedrijven wordt dan eerst een aantal kabels omgelegd. Exacte planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend; omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging van de aannemer voor een informatieavond.

Werkzaamheden traject Driehoefijzerstraat-Hoofdstraat

Derde en laatste traject dat wordt aangepakt is het gedeelte Driehoefijzerstraat-Hoofdstraat. Invulling van de uitvoering en planning volgt later dit jaar, in overleg met inwoners van Zevenbergschen Hoek, wanneer zichtbaar is wat het effect is van de uitgevoerde maatregelen aan de trajecten Hoge Zeedijk-Gelderseweg en De Vlijt.

Sinds 2003 lid van de redactie van Dorpsnieuws.  Heb je zelf een leuk bericht? Stuur het naar ons toe. Ik plaats het graag voor je.

Gerelateerde items (op tag)

  • Enquête: wonen in Zevenbergschen Hoek, wat vindt u?

    De gemeente Moerdijk wil de komende jaren op een aantal plaatsen nieuwe woningen bouwen om zo iets te doen aan het tekort aan woningen. Zevenbergschen Hoek is één van die plaatsen.

  • Windsafari ook vanuit Langeweg en Zevenbergschen Hoek

    In de overleg met de dorpstafel Zevenbergschen Hoek stopt de bus van de windsafari naar de windmolens aanstaande woensdag, ook in Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Daarmee hoeven deelnemers niet eerst zelf naar het gemeentehuis in Zevenbergen, maar kunnen ze met de bus mee die hen naar het gemeentehuis brengt

  • Windsafari voor inwoners A16-gemeenten

    Provincie Noord Brabant en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert organiseren op 13 en 16 juli een ‘windsafari’ voor inwoners van de gemeenten aan de A16. Een zone aan weerszijden van de A16 is zoekgebied voor de plaatsing van dertig tot veertig windmolens. De provincie onderzoekt welke plekken daarvoor het meest geschikt zijn. Tijdens de windsafari kunnen inwoners zelf ervaren wat het effect is van een windmolen op de directe omgeving.

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.