‘Besluit Provincie over windmolens langs A16 onaanvaardbaar voor Moerdijk’

Het College van B&W van Moerdijk vindt 10 windmolens bij Klaverpolder en 6 bij Zonzeel uiterst teleurstellend en onaanvaardbaar. ‘Dit druist echt in tegen het gezamenlijk standpunt van de bewoners van de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg. Dit besluit doet geen recht aan het ingezette participatieproces met de inwoners’, aldus wethouder Jaap Kamp.

27 okt 2017 0 comment  

In eerste instantie waren in het regionaal bod als start van dit traject alleen 8 windmolens (24 -32 MW) bij Zonzeel voorzien. ‘We zijn in gesprek gegaan met werkgroepen van de drie betrokken dorpen’, zegt wethouder Kamp. ‘Om oprecht mogelijkheden te vinden. We wilden weten wat er leefde onder de inwoners om mede op die basis ons standpunt te bepalen. Na vele avonden zoeken en onderzoeken hebben de werkgroepen gezamenlijke standpunten geformuleerd die zijn getoetst bij de inwoners uit de betrokken dorpen. Die reageerden positief en de gemeenteraad ook.’ 

14 in plaats van 16

Het college heeft uiteindelijk een voorstel neergelegd voor 14 windmolens: 7 bij Klaverpolder (nabij dorp Moerdijk) en 7 bij Zonzeel (nabij Langeweg). Een plan dat ook werd gesteund door de gemeente Drimmelen. Burgemeester Klijs: ‘Er is over deze variant echter verder niet meer serieus doorgepraat. Met een goed gesprek en een serieuze verdieping op deze variant hadden we eruit kunnen komen. Het is uiterst teleurstellend dat het nu dreigt te struikelen op een onderling verschil van één of twee molens. Wij roepen de provincie nadrukkelijk op om alsnog gezamenlijk een serieuze poging te doen om eruit te komen’.

Het voorstel dat het college heeft gedaan kon rekenen op draagvlak bij de inwoners. Samen met de molens aan de zuidkant (Breda en Zundert) leidt dit in de ogen van het college tot voldoende perspectief om de beoogde 100 MW te realiseren. De provincie koos echter 16 molens (107 MW) met als belangrijkste argument dat deze nodig zijn omdat het plan nog teveel onzekere molens zou bevatten. Dat deelt Moerdijk niet. Het draagvlak bij de inwoners wordt nu heel bewust op het spel gezet voor extra molens die in onze ogen niet noodzakelijk zijn’.

Minder molens

Het college van Moerdijk zal zich in overleg met de bewoners en de gemeenteraad beraden over de stappen in het vervolgproces. Het college vertrouwt er op dat in het provinciaal inpassingsplan (het provinciale bestemmingsplan) alsnog de twee molens het dichtst bij dorp Moerdijk worden geschrapt omdat ze niet nodig zijn om de beoogde 100 MW aan windenergie op te wekken.
De bewoners van de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg ontvangen zaterdag een brief van de gemeente Moerdijk.

 

Sinds 2003 lid van de redactie van Dorpsnieuws.  Heb je zelf een leuk bericht? Stuur het naar ons toe. Ik plaats het graag voor je.

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.