Ad Willemse

Diensten april 2012

Overleden

3 maart: mevr. Els van Beers – van Schijndel (51) Olavstraat 10

Crematie te Breda.

9 maart: mevr. M. Marijnissen – van Baal (92) Hoofdstraat 2

Haar uitvaartdienst werd gehouden op 15 maart in onze kerk

en daarna de crematie te Breda.

17 maart: mevr. R. van Schendel – Maas (66) de Vang 2

Crematie te Breda.

2012 – Intenties à € 10.50 (vastgesteld door Bisdom Breda)

Bericht uit onze geloofsgemeenschap.

In het weekend van 17/18 maart is in alle kerken van de Immanuël-

parochie het Parochieplan 2012 uitgedeeld.

U vindt het ook afgedrukt in deze editie van het Dorpsnieuws.

Ook de pers heeft er aandacht aan besteedt.

Diensten April

4 april om 19.00 uur Chrisma-mis in Wouw

De bisschop zegent de oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen en

wijdt het chrisma, de olie die o.a. wordt gebruikt bij doopsel en vormsel

5 april Witte Donderdag

Om 19.00 uur Regionale Eucharistieviering in Klundert

6 april Goede Vrijdag

Om 15.00 uur Kruisweg met pastor P. de Meijer en gemengd koor

Misdienaars: Lieke + Carolijn Akkermans

Om 19.30 uur Regionale gebedsviering in Lage Zwaluwe

7 april HIER GEEN VIERING

Paaswake in de regio

Om 19.00 uur in Fijnaart en in Lage Zwaluwe, een gezinsPaaswake!

Om 21.00 uur in Langeweg en Zevenbergen

De parochiekernen waar geen Paaswake plaatsvindt, worden uitgenodigd

hun paaskaars mee te brengen naar een kerk waar wél een Paaswake

wordt gehouden.

Aan het einde van die Paaswake worden dan de meegebrachte paas-

kaarsen ontstoken en door de vertegenwoordigers van de betreffende

dorpen de kerk uitgedragen, als teken dat het licht van de paaskaars,

als symbool van de verrijzenis en de verrezen Heer, ook in hun parochie-

kerken zal stralen.

De volgende ochtend kan dan een gepaste ritus plaatsvinden van de

ontvangst van de brandende paaskaars.

8 april om 10.30 uur 1e Paasdag

Eucharistieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Rooij

Misdienaars: Neline Langerwerf en Carolijn Akkermans

Intentie: Toon Hessels echtgenoot van Jaantje de Jong

Jacoba Koreman – van Leest

Ouders en familie Tabak – Timmers

Familie Roomer - Krijnen

Frans Quijtaal echtgenoot van Riet Vissers

Cor en Riet van Ginneken - Sinx

Ouders Verwijmeren – Haanskorf en zoon Piet

Ouders van Ginneke – van Campen, zonen Antoon en Arnold

Elisabeth Cavelaars

9 april om 9.30 uur 2e Paasdag

Regionale Eucharistieviering in Zevenbergen

14 april om 19.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Meijer

Misdienaars: Chayenne Schalken en Thymen Rinkel

Intentie: Toon Broere echtgenoot van Annie van Turnhout

21 april om 19.00 uur Woord- en Communiedienst met samenzang

Voorgangers parochianen

Intentie: Riet Marijnissen – van Baal

28 april om 19.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Rooij

Misdienaars: Jimmy Clavan en Thimo Vreeswijck

Intentie: Piet Hermus bij 1e jaargetijde

Lectoren: An Franken en Corrie Wilthagen

Een maand vooruit kijken is lang, vandaar iedere week,

voor zover mogelijk is, een bijgewerkte versie in Moerdijk-Bode

27 mrt 2012

Diensten maart 2012

Overleden

5 februari: dhr. Theo Derks (73) de Wieken 116. Zijn uitvaartdienst werd gehouden op 10 februari in onze kerk en daarna werd hij begraven op onze begraafplaats.

14 februari: dhr. Ad den Teuling (62) Hoofdstraat 16. Crematie te Breda.

16 februari: dhr. Anton Beljaars (71) de Wieken 27. Crematie te Breda.

2012 – Intenties à € 10.50 (vastgesteld door Bisdom Breda)

Diensten Maart

3 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Rooij

Misdienaars: Neline Langerwerf en Carolijn Akkermans

Intentie: Jacoba Koreman – van Leest

10 maart om 19.00 uur Presentatie Eerste Communicanten

Familie- Woord- en Communieviering met kinderkoor

Voorganger pastor P. de Meijer

Misdienaars: Thijmen Rinkel en Chayenne Schalken

Intentie:  Pieter Vissers, papa van Ilse, Johannes Vissers, opa van Ilse

 

17 maart om 19.00 uur Woord- en Communieviering met samenzang

Voorganger pastor P. de Meijer

Misdienaars: Carolijn en Lieke Akkermans

Intentie: Lies van Dijk – Buijnsters, bij 1e jaargetijde

24 maart om 19.00 uur Woord- en Communiedienst met gemengd koor

Voorgangers parochianen

31 maart om 19.00 uur Palmpasen

Familie- Eucharistieviering en aansluitend uitreiking van Palmpaastokken

Voorganger pastor P. de Rooij  CARITAS-MENSEN IN NOOD

Misdienaars: Lieke Akkermans en Chayenne Schalken

Een maand vooruit kijken is lang, vandaar iedere week, voor zover mogelijk is, een bijgewerkte versie in Moerdijk-Bode

Vieringen Goede Week en Pasen

5 april Witte Donderdag om 19.00 uur Regionale viering in Klundert

6 april Goede Vrijdag om 15.00 uur Kruisweg

19.30 uur Regionale viering in Lage Zwaluwe

7 april GEEN VIERING

8 april om 10.30 uur 1e Paasdag Eucharistieviering

9 april om 9.30 uur 2e Paasdag Regionale viering in Zevenbergen

20 feb 2012

Presentatieviering communicanten

Op Zaterdag 10 maart 2012 om 19.00 uur is er in onze kerk de Presentatieviering communicanten met als motto Delen doen we samen! U komt toch ook kijken als wij door de poort gaan?

Thomas, Ilse, Simone, Iris, Kimberley, Sharena, Demi, Jule

19 feb 2012

Activiteiten Immanuelparochie februari 2012

Als u in de kerk wilt trouwen, gaan daar drie voorbereidende bijeenkomsten aan vooraf die één geheel vormen. De eerstvolgende voorbereiding is op 12, 19 en 26 april 2012. Als u in de kerk wilt trouwen, kunt u zich aanmelden bij Marja van Meel, telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijeenkomst kosters Immanuëlparochie
In alle parochiekernen zijn dames en heren vrijwillig actief/dienstbaar als koster of kosteres. Het is goed dat zij met regelmaat hun ervaringen en deskundigheid rond dit “ambacht” kunnen uitwisselen. De ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en wijze van werken staan centraal.
    Woensdag 8 februari 2012 van 19.30-21.00 uur in het Bartholomeushuis Zevenbergen.
Begeleiding: P. de Rooij, pastoor.

Bijeenkomst lectoren
Bijeenkomst uitdrukkelijk bedoeld voor hen die de lezingen verzorgen.
    Donderdag 9 februari 2012 om 19.30 uur in de benedenzaal van de H. Joannes de Doperkerk in Lage Zwaluwe.
Begeleiding: L. v. Andel, diaken.
Ontmoetingsbijeenkomst voor nabestaanden
Op initiatief van het pastorale team worden er de komende tijd bijeenkomsten aangeboden voor alle nabestaanden die dit jaar een dierbare verloren hebben. Alle betrokkenen die het betreft worden hiervoor met een persoonlijke brief uitgenodigd.
De inhoud van deze bijeenkomst ziet er ongeveer als volgt uit:
Ontvangst  met een eenvoudige broodmaaltijd, algemene inleiding, gedachtewisseling in kleine groepen, slot.
    Op donderdag 9 februari 2012 om 18.30 uur in het Bartholomeushuis in Zevenbergen.                                                                                                                                            
Begeleiding: pastoraal team.
Bijeenkomst koorbesturen, dirigenten, organisten en pianisten
De jaarlijkse ontmoeting vindt plaats op:
    Woensdag 15 februari 2012 van 19.30-21.00 uur in het Bartholomeushuis Zevenbergen.
Begeleiding: P. de Rooij, pastoor.

Bijhouden van parochieregisters (doopsel, vormsel, huwelijk en overlijden)
In alle parochiekernen worden de parochieboeken bijgehouden door vrijwilligers. Dit is een verantwoordelijke taak, omdat het hier de geschiedschrijving van de parochie betreft.
In de praktijk blijkt dat vrijwilligers, aan wie deze taak is toevertrouwd, vragen hebben. Zowel vragen met betrekking tot het invullen van de boeken als vragen over bijvoorbeeld het doorgeven en inwinnen van informatie als iemand elders is gedoopt. Enkele jaren geleden is er, om antwoord te geven op allerlei vragen, een brochure gemaakt door het bisdom van Breda.
Aan de hand van deze leidraad willen we in gesprek gaan met degenen die in de parochiekernen namens het pastoraal team belast zijn met het invullen van de registers.

Datum: woensdag 7 maart 2012 om 19.30 uur in het Bartholomeushuis Zevenbergen.
Begeleiding: P. de Rooij, pastoor

23 jan 2012

Lectoren/lectrices februari 2012

februari: Loes Lokate en Janus Cavelaars.
maart:    Johan de Leeuw en Carlo den Reijer.

23 jan 2012

Diensten februari 2012

Overleden

24 november: oud-Hoekenaar dhr. Giel Franken e.v. Tiny Romme.
Overleden en crematie te Roosendaal.
20 december: mevr. C. Hermus – van Meer, St. Martinuspark.
Haar uitvaartdienst werd gehouden op 24 december in onze kerk
en daarna werd zij bijgezet, bij haar man, op onze begraafplaats.
21 januari: mevr. J. Koreman – van Leest, Hoofdstraat 2
Haar uitvaartdienst werd gehouden op 26 januari in onze kerk
en daarna werd zij bijgezet, bij haar man, op onze begraafplaats.

2012 – Intenties à € 10.50 (vastgesteld door Bisdom Breda)

Diensten februari

4 februari om 19.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor
Voorganger pastor P. de Meijer
Misdienaars: Lieke en Carolijn Akkermans 
Intentie: ouders Kapitein – van Gils

11 februari om 19.00 uur Woord- en Communiedienst met gemengd koor
Voorgangers parochianen

17 februari om 19.00 uur Carnavalsviering
Woord- en Communieviering
Voorganger pastor P. de Meijer
Misdienaars: Jimmy Clavan en Thimo Vreeswijck

18 februari GEEN VIERING

22 februari om 19.00 uur Aswoensdag
Gebedsviering in Lage Zwaluwe en Zevenbergen

25 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor
Voorganger pastor G. Dirven
Misdienaars: Thijmen Rinkel en Neline Langerwerf

Een maand vooruit kijken is lang, vandaar iedere week,
voor zover mogelijk is, een bijgewerkte versie in Moerdijk-Bode

23 jan 2012

Activiteiten senioren februari 2012

 

woensdag   1 februari    14.00 uur: Bingo voor alle 50-plussers.
woensdag  15 februari   14.00 uur: Jaarvergadering van de KBO.
De leden ontvangen de uitnodiging via de ”Ons”.

Contributie KBO 2012.
In de laatste jaarvergadering is de contributie vastgesteld op € 20,00 per jaar. Wij willen u vragen dit bedrag over te maken op banknummer 15.99.06.342 t.n.v. KBO afd. Zevenb. Hoek. Natuurlijk is contante betaling ook mogelijk aan de penningmeester of via ieder bestuurslid.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Op woensdag 18 januari trad het cabaretgezelschap “De gulle lach” uit Terheijden in de Zevensprong  op voor alle vijftigplussers. Een goed gevulde zaal werd ontvangen met koffie en een hartelijk welkom. Het gevarieerde programma, met liedjes en sketches, viel goed in de smaak bij de aanwezigen, wat af te leiden viel uit het gelach en het applaus. Door het uitgebreide repertoire werd het bijna vijf uur, voor ieder voldaan huiswaarts ging.

22 jan 2012

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.