Ad Willemse

KERKELIJKE TARIEVEN IN 2012.

Tarieven voor kerkelijke diensten, vastgesteld door het Bisdom van Breda:

Huwelijks/Uitvaartdienst ( incl. avondwake)

545,00

Alleen avondwake

150,00

Dienst in het crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst

363,00

Jubileumdienst

274,00

Reiskosten: bij de nabestaanden worden ook reiskosten naar het crematorium in rekening gebracht, voor 2012 bedragend

0,32 per kilometer

Stipendium (misintenties)

10,50

Minimum parochiebijdrage

109,00

 

Mensen die aan de parochiebijdrage deelnemen, kunnen voor een kerkelijke uitvaart korting op het uitvaarttarief krijgen van maximaal drie jaar parochiebijdrage. De parochie brengt het volledige uitvaarttarief in rekening aan de nabestaanden. Deze kunnen de rekening indienen bij hun uitvaart-verzekering. Als de rekening betaald is, keert de parochie de eventuele korting uit aan de nabestaanden.

Tarieven begraafplaats:

 

Graf delven:

 

275,00

Grafrechten

 

900,00

Particulier eigen graf

Voor 20 jaar

900,00

 

Voor 10 jaar verlenging

450,00

Particulier kindergraf

Voor 20 jaar

450,00

 

Voor 20 jaar verlenging

225,00

Particulier urnengraf

Voor 20 jaar (incl. gebruik urnenkelder, deze blijven eigendom van de kerk)

450,00

 

 

Voor 10 jaar verlenging

225,00

 

Kerkbijdrage.
Per 1 januari 2012 telt de kern Zevenbergschen Hoek volgens de gemeente Moerdijk 1.635 inwoners. Bij de parochie staan 1030 inwoners als katholiek ingeschreven, verdeeld over 547 adressen. In 2011 heeft
± 30 % van de huishoudens meegedaan aan de kerkbijdrage.

22 jan 2012

Contributie KBO 2012

Contributie KBO 2012.

In de laatste jaarvergadering is de contributie voor 2012 vastgesteld op €20,00 per jaar. Wij willen u vragen dit bedrag (liefst kort na 1 jan. 2012) over te maken op banknummer 15.99.06.342 t.n.v. KBO afd. Zevenb. Hoek. Natuurlijk is contante betaling ook mogelijk aan de penning-meester of via ieder bestuurslid.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

13 dec 2011

Vrijwillige ouderenadviseurs

Onze vrijwillige ouderenadviseurs.

Onze KBO-afdeling heeft twee vrijwillige ouderenadviseurs. Zij zijn speciaal opgeleid om u te helpen. Meestal bestaat de hulp die zij u geven uit een advies, waar u zelf mee verder kunt. Ook bieden zij u graag een luisterend oor als u ergens mee zit of als u zo maar ergens over wilt spreken. Zij komen dan op uw verzoek bij u langs.

Hebt u moeite met het invullen van formulieren, dan kunt u hen om hulp vragen. En wanneer u er tegenop ziet, om alleen naar de gemeente of naar een andere instelling te gaan, dan kunnen zij u vergezellen. Dat geeft u een welkom steuntje in de rug. Kortom: u kunt hen voor vele vragen en problemen  benaderen. En daarbij mag u ervan  verzekerd zijn dat zij uw vragen en problemen in vertrouwen behandelen. Dat blijft een zaak tussen u en hen. Dit alles doen zij op vrijwillige basis. Het kost u geen cent.

Onze ouderenadviseurs zijn Annie Leijs (452761) en Toon Pijnenburg (06-30713130)

De verspreiders van het ledenblad “Ons” willen we van harte bedanken voor hun medewerking. Ook voor 2012 hopen we op hen te mogen rekenen. Aan allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2012 toegewenst.

Bestuur KBO en Seniorenraad.

13 dec 2011

Activiteiten Senioren 50+ januari 2012

ACTIVITEITEN SENIOREN 50-PLUS.

Woensdag       4 januari   14.00 uur   Bingo voor alle 50-plussers

Zaal open om 13.45 uur.

Woensdag       18 januari 14.00 uur   Cabaretclub “De gulle lach” uit Terheijden brengt een gevarieerd programma met vrolijke liedjes en lachwekkende sketches. Een hartelijk welkom met gratis entree voor alle vijftigplussers.

13 dec 2011

Tikai de kerstengel

Tikai, de kerstengel

26 november hebben we in de familieviering kennis gemaakt met Tikai, de kerstengel. Een hoofdrol die voortreffelijk werd gespeeld door Jet van Ginneke.

Tikai woont in het engelenhuis, hoog in de hemel. Met Kerst gaan de engelen altijd naar de aarde om de kerstboodschap te vertellen. Maar dit jaar heeft Kasja, de oudste engel, gespeeld door Xander, besloten het anders te doen. De muziek moest harder. Dus de dirigent, gespeeld door Bart, spoorde de muziekengelen aan maar harder te zingen.  Anne, Yentl en Sharena, konden niet meer. De woorden moesten deftiger. Lieke, Arjan,  Lotte en Esmee spraken als taalengelen de meest moeilijke woorden uit. Je snapte niet dat ze dat zonder haperen konden: hoogdoorluchtige, fameus en ging zo maar door. De kleding moest deftiger, meer goud en zilver en zeiden Carolijn, Anne, Willemijn, Benthe en Denise. En zelfs de haren moesten chiquer, dus kapper Bart (in een prachtige dubbelrol) kon aan de slag bij Lotte, Sanne, Christianne en Eline. Tikai begreep van dit alles niets. Bij de muziekkamer vroeg ze of zij zou zingen, bij de spreekkamer vroeg ze of zij de kerstboodschap zou vertellen, bij de kledingkamer vroeg ze wat ze van haar jurk vonden en bij de kapper of haar haar niet netjes genoeg was. Maar steevast kreeg ze hetzelfde antwoord. Dat ze veel te gewoon was. En als ze wilde weten wat dat was, dan werd ze keer op keer weggestuurd, want de anderen engelen hadden het veel te druk.

Hoe gaat het nu verder met Tikai, en zal de hemel met Kerst op deze manier open gaan? Met Kerst zullen we het te weten komen. En zullen we dan Jezus mogen bewonderen? Lotte Schrauwen, jawel dochter van Juf Marije en Örjan, zal de rol van Jezus vervullen. Hopelijk gaat de hemel open en mogen we haar aanschouwen.

Graag nodigen we jullie allen, kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden uit voor de familieviering op zondag 25 december om 10.30 uur in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek.

Aan het eind van de viering vloog Tikai zelfs nog even weg en kwam terug met uiteindelijk zelfs 5 pieten, die voor alle kinderen een heerlijke verrassing bij zich hadden.

13 dec 2011

Diensten januari 2012

Kerstmis 2011

24 december Kerstavond

Om 16.30 uur Kindje wiegen

Om 21.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Rooij

Misdienaars: Mandy Lambregts en Chayenne Schalken

Intentie: Adrie Kavelaars echtgenoot van Riet Kuijpers

Dientje Gelens - Kuijpers

Cor en Riet van Ginneken - Sinx

Ouders Verwijmeren – Haanskorf en zoon Piet

Ouders van Ginneke – van Campen, zonen Antoon en Arnold

25 december om 10.30 uur, 1e Kerstdag

Familie- Woord- en Communieviering mmv Cantzoni en het vervolg van het verhaal over Tikai, de kerstengel

Voorganger pastor P. de Meijer

Misdienaars: Neline Langerwerf en Thijmen Rinkel

Intentie: Nico en Corrie Deijkers – Hendrikx en zoontje Peter

Fred van Dijk echtgenoot van Ans Deijkers

Toon Hessels echtgenoot van Jaantje de Jong

Adrie Toebak - Claassen

26 december om 10.30 uur, 2e Kerstdag

Woord- en Communieviering met fanfare O.K.K.

Voorganger pastor P. de Meijer

Misdienaars: Kylian en Thimo Vreeswijck

Intentie: Wim Hessels bij 1e jaargetijde

Toon en Tonny den Ridder – Voogt

Martien en Rieka van de Klundert – Kokke

Cor en Corrie Leijten – Jongmans

Rietje Leijten - Rademakers

31 december om 19.00 uur, Oudejaarsviering

Woord- en Communieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Meijer

Misdienaars: Lieke en Carolijn Akkermans

Diensten Januari 2012

6 januari om 19.00 uur, Driekoningenviering

7 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Rooij

Misdienaars: Neline Langerwerf en Thijmen Rinkel

Intentie: Piet Hermus echtgenoot van Cor van Meer

14 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Rooij

Misdienaars: Chayenne Schalken en Lieke Akkermans

21 januari om 19.00 uur Woord- en Communiedienst met samenzang

Voorgangers parochianen

28 januari om 19.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Meijer

Misdienaars: Carolijn Akkermans en Marius Buijs

Intentie: Piet Hermus echtgenoot van Cor van Meer

Adrie Kavelaars echtgenoot van Riet Kuijpers, bij 1e jaargetijde

Een maand vooruit kijken is lang, vandaar iedere week, voor zover mogelijk is, een bijgewerkte versie in Moerdijk-Bode

 

13 dec 2011

Kerkbalans 212 wat is de kerk u waard?

Kerkbalans  2012.

“   Wat is de Kerk jou waard?”

De vraag “wat is de kerk u of jou waard?” zal iedereen vaak vertalen naar wat is de Kerk mij waard?   Een vraag die op vele manieren wordt beantwoord.   Vaak zal in het antwoord het waarom doorklinken. De Kerk is mij veel waard omdat……
Voor de een is het een duidelijke vraag met een duidelijk antwoord. De Kerk is voor de meeste kerkbezoekers van waarde omdat zij hier de eucharistie vieren, samen komen om te luisteren naar Gods woord en een gemeenschap van christenen vormen. Het gaat dan niet alleen om het kerkgebouw maar vooral om het idee van kerk zijn. Dat daarvoor een gebouw nodig is wordt logisch gevonden.

Voor velen is de kerk ook het gebouw waar wordt stilgestaan bij belangrijke gebeurtenissen in het leven. We trouwen in de kerk, laten er onze kinderen dopen en komen er voor een uitvaart. Maar dat kerkgebouw,  voor velen een centraal punt juist bij die belangrijke momenten van ons leven, moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En dan niet alleen dat gebouw zelf, maar ook alles wat er organisatorisch bij komt kijken.

Daarom is er de actie “kerkbalans”

De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke kerk. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie in stand houden. Het kerkgebouw is een markant punt in ons dorp, wat we niet graag willen missen.

Deze maand valt de bekende acceptgiro weer bij u in de bus. Uw bijdrage is bestemd voor onze eigen parochiekern. Uw financiële steun is van groot belang.
Als u geen acceptgiro hebt ontvangen, maar toch een bedrag wilt overmaken, kunt u dat doen op rekening nummer: 15.99.01.634 ten name van
R.K. IMMANUËL ZEVENBERSCHEN HOEK onder vermelding van: parochie bijdrage 2012.

Het bestuur van de parochiekern H. Bartholomeus te Zevenbergschen Hoek hoopt ook in 2012 weer op uw financiële ondersteuning. U kunt u gift ook geven in de vorm van een periodieke schenking. Dit moet dan wel middels een notariële akte worden vastgesteld. Uw schenking is dan volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.  Er is een informatiepakket bij het bestuur aanwezig. Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen ( ANBI’s ) - en daarmee ook uw bijdrage aan kerkbalans – zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen.


Hartelijk dank voor uw bijdrage.

11 dec 2011

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.