Ad Willemse

Drie koningen

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed.................                                  Vrijdag 6 januari komen de hoekse kinderen weer langs de deuren om geld op te halen voor Martin Balemans. Het geld is bestemd om babymelk te kopen. De babymelk gaat dan naar de weeskinderen en naar de moeders met tweelingen. Babymelk kost daar erg veel geld en de verdiensten zijn erg laag. Dus beste mensen laat de kinderen niet in de kou staan. Vanaf 15.30 gaan de kinderen lopen. Om 19.00 uur wordt er in een korte viering in de kerk het bedrag bekend gemaakt wat de kinderen hebben opgehaald. Hierbij zijn jullie van harte welkom.

Werkgroep familievieringen

09 dec 2011

Lectoren/lectrices december 2011

 

Lectoren/lectrices:

december: Johan de Leeuw en Carlo den Reijer.

januari:  An Franken en Corrie Wilthagen.

28 nov 2011

Diensten december 2011

Overleden

28 oktober: dhr. Toon Hessels echtgenoot van Jaantje de Jong,

Ewoudsdam 4. Zijn uitvaartdienst werd gehouden op 4 november

in onze kerk en daarna werd hij begraven op onze begraafplaats.

1 november: dhr. Anton de Vet, Hoofdstraat 18

Crematie te Breda.

2011 – Intenties à € 10.50 (vastgesteld door Bisdom Breda)

Diensten December

3 december om 19.00 uur, 2e zondag van Advent

Woord- en Communieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Meijer

Intentie:  Wim Hessels

10 december om 19.00 uur 3e zondag van Advent

Eucharistieviering met samenzang

Voorganger pastor P. de Rooij

13 december om 19.00 uur Regionale Boeteviering in Zevenbergen

17 december om 19.00 uur 4e zondag van Advent

Woord- en Communiedienst met gemengd koor

Voorgangers parochianen

24 december Kerstavond

Om 16.30 uur Kindje wiegen

Om 21.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor

25 december om 10.30 uur 1e Kerstdag

Familie- Woord- en Communieviering met Cantzoni

26 december om 10.30 uur 2e Kerstdag

Woord- en Communieviering met fanfare O.K.K.

Een maand vooruit kijken is lang, vandaar iedere week,

voor zover mogelijk is, een bijgewerkte versie in Moerdijk-Bode

28 nov 2011

Misdienaars december 2011

Misdienaars en misdienaressen

Zaterdag 3 december 19.00 uur: Neline Langerwerf en Carolijn Akkermans

Zaterdag 10 december 19.00 uur: Lieke Akkermans en Chayenne Schalken

Zaterdag 17 november 19.00 uur: (dienst door parochianen, geen misdienaars)

28 nov 2011

Nieuws van KBO/Seniorenraad december 2011

Nieuws van KBO/Seniorenraad.

Woensdag 7 december om 14.00 uur: Feestbingo voor alle vijftigplussers in de Zevensprong. Gratis extra ronde en iets lekkers bij de koffie. De zaal gaat steeds pas open om 13.45 uur.

Woensdag 14 december om 14.00 uur: Kerststukjes maken. Graag zelf schaartje, mesje en potje mee brengen. Eigen bijdrage €7,50

Vrijdag 16 dec.om 10.30 uur:  Kerstviering voor alle leden van de KBO. De uitnodiging met inschrijfstrook volgt via de “Ons”.

Van dinsdag 10 t/m zondag 15 jan.2012 wordt in Evenementencomplex Koningshof te Veldhoven weer de Senioren Expo gehouden. Ook KBO-Brabant werkt hier aan mee en is aanwezig met een ontmoetingsplein. Op vertoon van het lidmaatschapspasje krijgen KBO-leden €2,00 korting op de toegangsprijs van €8,00. Elke bezorger van ”Ons” krijgt een gratis toegangskaart. Mocht u idee hebben om naar de Expo te gaan, dan kunnen we proberen vervoer te regelen. Contact hierover met Annie Leijs, tel.452761.

KBO/Seniorenraad hadden voor woensdag 16 november een bezoek aan Intratuin Breda gepland. Dit bleek een prima keus te zijn. Maar liefst 50 personen hebben genoten van de uitbundig opgestelde kerstmarkt in een groot deel van dit tuincentrum. Iets kopen is niet verplicht, maar velen vonden in de ruime sortering toch wel iets wat ze mee wilden nemen. Natuurlijk konden ze ook genieten van de koffie met gebak en van elkaars gezelschap. Huize Sint Martinus was met een groot aantal bewoners – en hun begeleiders – goed vertegenwoordigd in deze grote groep.

De organisatie mag met voldoening teug kijken op deze uitstap, de deelnemers zullen dat zeker ook doen.

 

28 nov 2011

Activiteiten Immanuëlparochie december 2011

ACTIVITEITEN IMMANUËLPAROCHIE

Huwelijk

Als u in de kerk wilt trouwen, gaan daar drie voorbereidende bijeenkomsten aan vooraf die één geheel vormen.  Als u in de kerk wilt trouwen, kunt u zich aanmelden bij Marja van Meel, telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doopvoorbereiding

Aan de doop van uw kindje gaan twee voorbereidingsavonden vooraf:

  • In het Bartholomeushuis te Zevenbergen op 10 en 17 januari 2012.
  • In de H. Joannes de Doper kerk te Lage Zwaluwe op 2 en 9 februari  2012.
  • In de H. Jacobus de Meerdere kerk te Fijnaart op 5 en 12 januari 2012.

Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met Marja van Meel,

telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verzoening

Het sacrament van de verzoening, ook wel de Biecht genoemd, is het vieren van Gods barmhartigheid: het bevrijdt je van schuld en kwaad.

De Catechismus van de Katholieke Kerk noemt de Biecht samen met de Ziekenzalving, een sacrament van “genezing”. Wie zijn zonden en tekorten belijdt, ontvangt vergeving van God en dat is “balsem voor de ziel”. We ontvangen rust voor ons geweten en mogen verder groeien op de weg van het christen-zijn. De Biecht versterkt de vriendschap met Christus.

Dat een katholiek “rustig kan zondigen, want dan biecht hij weer even” is natuurlijk een karikatuur. Ook de verhalen van vroeger: ”We moesten elke week en dan verzon je maar wat” maken een bepaalde beleving begrijpelijk, maar we zijn nu 50 jaar verder!

Biechten blijft altijd moeilijk; we moeten een drempel over.

Hoe gaat biechten dan? Door contact te zoeken met een priester. Dat kan een priester zijn die in de parochie werkzaam is, maar ook een ander. Biechten hoeft niet per sé in een biechthokje in een kerkgebouw en biechten kan ook door een gesprek voorafgegaan worden, desgewenst bij u thuis. Maar wel moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze zonden aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, bij monde van de priester.

Contact: mocht u behoefte hebben aan een biechtgesprek, neem dan gerust contact op met één van de priesters van de Immanuëlparochie: pastor G. Dirven, tel.0168-402500 of pastoor P. de Rooij, tel.0165-511541.

In de kerkelijke jaarkring zijn de Advent en Veertigdagentijd periodes waarin wij onszelf vragen stellen over onze manier van leven als christen. Benutten we de kansen die we krijgen om met elkaar van het leven iets goeds te maken? Soms lukt het, soms stellen we elkaar teleur. In het vertrouwen dat God kiest voor de mens zoals die is, met zijn beide kanten: goed en kwaad, sterk en zwak, licht en donker, willen we als Immanuëlparochie samenkomen op dinsdag 13 december 2011 in een gemeenschappelijke viering van boete en verzoening.

Deze viering vindt plaats in de H. Bartholomeus kerk te Zevenbergen om 19.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid voor een persoonlijke biecht.

Bijeenkomst kosters Immanuëlparochie

In alle parochiekernen zijn dames en heren vrijwillig actief/dienstbaar als koster of kosteres. Het is goed dat zij met regelmaat hun ervaringen en deskundigheid rond dit “ambacht” kunnen uitwisselen. De ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en wijze van werken staan centraal.

ü  Woensdag 8 februari 2012 van 19.30-21.00 uur in het Bartholomeushuis Zevenbergen.

Begeleiding: P. de Rooij, pastoor.

Bijeenkomst lectoren

Bijeenkomst uitdrukkelijk bedoeld voor hen die de lezingen verzorgen.

ü  Donderdag 9 februari 2012 om 19.30 uur in de benedenzaal van de H. Joannes de Doperkerk in Lage Zwaluwe.

Begeleiding: L. v. Andel, diaken.

Bijeenkomst koorbesturen, dirigenten, organisten en pianisten

De jaarlijkse ontmoeting vindt plaats op:

ü  Woensdag 15 februari 2012 van 19.30-21.00 uur in het Bartholomeushuis Zevenbergen.

Begeleiding: P. de Rooij, pastoor.

Vier dagen te gast in de Abdij van de Trappisten Maria Toevlucht in Zundert

De broeders van de abdij hebben al hun kaarten gezet op een persoonlijke zoektocht naar God. Op een geconcentreerde manier doorleven zij hun geloofsweg.

In hun bidden – overdag en ’s nachts – staan zij naast iedere mens, die met alle kracht een menswaardig bestaan probeert op te bouwen.

Een onderdeel van het biddende leven van de monniken is hun gastvrijheid. Vrouwen en mannen, oud en jong, gelovig en ongelovig krijgen de mogelijkheid om een paar dagen het leven van de broeders te delen.

  • Voor  de Immanuëlparochie bestaat deze mogelijkheid van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 2 maart 2012.

Het maximale aantal deelnemers is 14.
De kosten bedragen € 150,- p.p.

P. de Meijer, pastoraal werker, zal iedere dag een korte inleiding verzorgen, zodat ieder haar/zijn weg in de stilte wat kan vinden. Graag aanmelden vóór 1 januari  2012 bij Marja van Meel, 0168-323218. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

28 nov 2011

Nieuws van KBO / Seniorenraad.november 2011

 

Woensdag  2 november om 14.00 uur: Bingo voor alle vijftigplussers in de Zevensprong.

Woensdag 16 november: Bezoek aan de kerstmarkt van Intratuin  te Breda. Voor alle vijftigplussers. Vertrek met eigen vervoer om 13.30 uur vanaf de Zevensprong. Eigen bijdrage € 6,50, dit is inclusief vervoer en koffie met gebak Opgave bij mevr.Broere, tel.452720,  tot maandag 14 november.

Dinsdag 22 november van 14.00 – 16.00 uur handwerktentoonstelling met verkoop in huize Sint Martinus. Gratis toegang voor iedereen.

Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 januari 2012 vindt in het evenementencomplex  Koningshof te Veldhoven de jaarlijkse Seniorenexpo  plaats. Nadere informatie volgt o.m.  via de “Ons”.

24 okt 2011

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.