Ad Willemse

Diensten november 2011

Overleden

12 oktober: mevr. M. Spliet – Loose, Hoofdstraat 2

Crematie te Breda

2011 – Intenties à € 10.50 (vastgesteld door Bisdom Breda)

Diensten November

1 november om 19.00 uur Allerheiligen Regionale viering Zevenbergen.

2 november om 18.30 uur Allerzielen

Woord- en Communieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Meijer

5 november om 19.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor

Voorganger pastor P. de Meijer

Intentie:  Piet Hermus echtgenoot van Cor van Meer

12 november om 16.00 uur H. Vormsel in Zevenbergen

12 november om 19.00 uur Woord- en Communiedienst met samenzang

Voorgangers parochianen

19 november om 19.00 uur Woord- en Communieviering.

Opgeluisterd door gastkoor het `Fortekoor`.

Voorganger pastor P. de Meijer

26 november om 19.00 uur, 1e zondag van Advent

Eucharistieviering met muzikale begeleiding door kinderen.

Voorganger pastor P. de Rooij

Intentie:  Annie de Vet

Een maand vooruit kijken is lang, vandaar iedere week,

voor zover mogelijk is, een bijgewerkte versie in Moerdijk-Bode

Kerstvieringen 2011

24 december Kerstavond

Om 16.15 uur Kindje wiegen

Om 21.00 uur Eucharistieviering

25 december om 10.30 uur 1e Kerstdag

Familie- Woord- en Communieviering

26 december om 10.30 uur 2e Kerstdag

Woord- en Communieviering

24 okt 2011

Eerste Heilige Communie


De communiewerkgroep is weer gestart met de voorbereiding op de Eerste Communie. De datum is vastgesteld op zondag 20 mei 2012 om 10.30 uur. Alle ouders/verzorgers van kinderen uit groep 4 die op basisschool De Hoeksteen zitten hebben inmiddels allemaal een uitnodiging gekregen om hun kinderen alvast op te geven voor de voorbereiding op de Eerste Communie. Een voorbereiding die wij zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en de parochie.

Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van groep 4, die deze brief niet hebben ontvangen en hun kind toch deel willen laten nemen, kunnen hun kind opgeven bij Annie van Dongen. Wij vragen u wel, dit te doen vóór 15 november a.s.

Bij haar of bij één van de anderen werkgroepleden kunt u ook altijd terecht voor meer informatie.

24 okt 2011

Presentatie vormelingen


8 oktober was weer de eerste familieviering dit schooljaar. Maar tevens weer een heel belangrijke viering. Hierin hebben zich namelijk 4 kinderen uit Zevenbergschen Hoek gepresenteerd als aanstaande vormeling: Yentl Bastiaansen, Sjoerd Deijkers, Bram van Ginneke en Anne Nollen. Zij waren net als de vele superhelden in de boeken van de Kinderboekenweek, de superhelden in deze viering, aldus pastoor De Rooij. Door deze uitspraak blijkt maar weer hoe alles verweven is in de wereld. Dat geloven niet ophoudt bij het verlaten van een kerkgebouw. Maar ook in ons dagelijks leven een grote rol speelt.

Want een superheld is iemand die gelooft in zichzelf en in het goede van anderen. Die in vuur en vlam staat voor wat voor hem of haar belangrijk is in het leven en daar ook voor wil gaan.

Vrede en goed onderwijs waren dan ook twee belangrijke gedachten die door onze vormelingen werden uitgesproken. Onderwijs om verder te komen in het leven.

20 november om 16.00 uur in Zevenbergen zullen zij het vormsel ontvangen. We wensen Anne, Bram, Sjoerd en Yentl dan ook alvast proficiat en hopen dat het hen een bijdrage mag leveren op de weg van hun leven.

24 okt 2011

Misdienaars novemer 2011

Misdienaars en misdienaressen

Zaterdag 5 november 19.00 uur: Lieke Akkermans en Chayenne Schalken

Zaterdag 12 november 19.00 uur: (dienst door parochianen, geen misdienaars)

Zaterdag 19 november 19.00 uur: Carolijn Akkermans en Thymen Rinkel

Zaterdag 26 november 19.00 uur: Kylian Vreeswijck en Neline Langerwerf

24 okt 2011

Jaarvergadering Dorpsraad Zevenbergschen Hoek

Graag nodigen wij u uit voor onze volgende jaarvergadering
 
Datum: dinsdag 29 november
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Zevensprong , Zevenbergschen Hoek
 
De Dorpsraad vertelt tijdens deze bijeenkomst graag over waar zij het afgelopen jaar zoal mee bezig is geweest. Verschillende onderwerpen krijgen daarbij aandacht, zoals  de verkeerssituatie in ons dorp, de renovatie van de Driehoefijzerstraat, de stand van zaken t.a.v. het Logistiek Park Moerdijk en de nasleep van de brand bij Chemiepack.En wij horen graag van u waar u zich zorgen over maakt als het gaat om de leefbaarheid van ons dorp.
 
Dus, nieuwsgierig? Gaat de leefbaarheid van ons dorp je ter harte? Bezoek onze Jaarvergadering! De koffie is gratis, net als de entree!
 
de Dorpsraad van Zevenbergschen Hoek
23 okt 2011

Kerkbijdragen 2011.

De meeste parochianen hebben de kerkbijdrage al aan het begin van het jaar voldaan, waarvoor onze hartelijke dank.
Verschillende parochianen zijn gewend hun bijdrage rond Allerheiligen te betalen. Ook zijn er nog mensen die vergeten zijn bij te dragen aan de instandhouding van onze Geloofsgemeenschap. Al deze mensen willen wij eraan herinneren dat de Kerk uw financiële steun goed kan gebruiken.  Als u de Kerk de moeite waard vindt, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 1599 01 634 ten name van RK. Immanuel/H. Bartholomeus Zevenbergschen Hoek.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Onderstaand een overzicht van de kerkbijdragen 2011.

Kerkbalans 2011
januari

3.894,00

februari

6.365,00

maart

1.407,00

april

815,00

mei

660,00

juni

150,00

juli

142,00

augustus

531,00

september

55,00

oktober

86,00

november

december

Totaal       €

14.105,00
20 okt 2011

Activiteiten Immanuel parochie nov. 2011

ACTIVITEITENIMMANUËLPAROCHIE

Huwelijk

Als u in de kerk wilt trouwen, gaan daar drie voorbereidende bijeenkomsten aan vooraf die één geheel vormen.  Als u in de kerk wilt trouwen, kunt u zich aanmelden bij Marja van Meel, telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doopvoorbereiding

Aan de doop van uw kindje gaan twee voorbereidingsavonden vooraf:

  • In het Bartholomeushuis te Zevenbergen op 15 en 22 november 2011.
  • In de H. Joannes de Doper kerk te Lage Zwaluwe op 17 en 24 november 2011.
  • In de H. Jacobus de Meerdere kerk te Fijnaart op 3 en 9 november 2011.

Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met Marja van Meel,

telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ziekenzalving

Ziekenzalving: ”dat is toch het laatste sacrament, ik ga toch nog niet dood?”

Het is jammer dat er zo gedacht wordt, want ieder sacrament, ook het sacrament van de zieken, is gericht op leven.

De ziekenzalving is op het leven gericht, heel zijn van ziel en lichaam. Het is God die in de kwetsbaarheid van het oud worden en ziek zijn juist een steun wil zijn.

Het sacrament is een heilig gebeuren. Bij de doop wordt dankbaarheid uitgesproken en gevraagd om bescherming.
Dat dit nieuwe leven in Gods beschermende handen mag worden gelegd. Zo is ook het sacrament van de ziekenzalving een heilig teken van solidariteit en liefdevolle zorg te midden van de geloofsgemeenschap.

Het sacrament van de ziekenzalving zal tijdens de H. Eucharistie worden toegediend.

Na de viering is er een gezellig samenzijn, waar kan worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee.

¨      Maandag 7 november 2011 om 15. 00 uur uit het cluster Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg  in verzorgingshuis “De Ganshoek” Lage Zwaluwe

¨      Donderdag 24 november 2011 om 15.00 uur in verzorgingshuis “Martinus” te Zevenbergschen Hoek, eveneens voor het cluster Lage Zwaluwe,  Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg.

¨      Donderdag 17 november 2011 om 15.00 uur in Zevenbergen.

Uiteraard is het ook mogelijk persoonlijk de Ziekenzalving te ontvangen.

Graag opgeven bij de coördinator van de parochie, Marja van Meel, telefoon 0168-323218, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw pastor.

Ontmoetingsbijeenkomsten voor nabestaanden

Op initiatief van het pastorale team worden er de komende tijd bijeenkomsten aangeboden voor alle nabestaanden die dit jaar een dierbare verloren hebben. Alle betrokkenen die het betreft worden hiervoor met een persoonlijke brief uitgenodigd.

De inhoud van deze bijeenkomst ziet er ongeveer als volgt uit:

Ontvangst / afsluiting met een eenvoudige broodmaaltijd, algemene inleiding, gedachtewisseling in kleine groepen, slot.

  • Op woensdag 9 november 2011 in de Jacobushof in Fijnaart voor nabestaanden uit Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en Klundert. Aanvang 10.00 uur.
  • Op donderdag 17 november 2011 om 18.30 uur voor nabestaanden uit Langeweg, Lage Zwaluwe, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek, locatie wordt nog bekend gemaakt.
  • Ø Op donderdag 9 februari 2012 om 18.30 uur in het Bartholomeushuis in Zevenbergen.                                                                                                                                              

Begeleiding: pastoraal team.

De Immanuëllezing: ‘De katholieke sociale leer in vogelvlucht’

Parochievond dinsdag 15 november 2011 om 19.30 uur in het Parochiehuis Klundert

Gastspreker: diaken Fred van Iersel, diocesaan functionaris voor de katholieke sociale leer.

Het bisdom van Breda geeft dit jaar extra impulsen aan de katholieke sociale leer, met name over zorg, onderwijs, arbeid en openbaar bestuur. In deze parochieavond wordt een overzicht geboden van de katholieke sociale leer in vogelvlucht. Daarna volgt een gesprek.

Toelichting:

Als Kerk zijn we op allerlei manieren bij de samenleving betrokken. We maken er deel van uit en dragen eraan bij. We hebben als Kerk, maar  ook als individuele gelovige praktijken op het gebied van caritas en diaconie.

We zetten ons als Kerk en als leek in voor sociale gerechtigheid en voor barmhartigheid .

We beschikken als Kerk zelfs over een uitgewerkte visie op het goede samenleven in de vorm van de ‘katholieke sociale leer’. Die leer wordt wel eens genoemd 'het best bewaarde geheim van de katholieke Kerk'.

Deze sociale leer heeft betekenis op meerdere gebieden:

- inspiratie: de katholieke sociale leer inspireert en motiveert tot sociaal-maatschappelijk handelen voor iedereen ‘van goede wil’ en natuurlijk ook voor christenen in het bijzonder;

- oriëntatie: bij het maatschappelijk handelen: fundering van beginselen, waarden en doelen van ons maatschappelijk handelen, heel nuttig bij de beantwoording van ‘waarom-vragen’.

- verbinding: de katholieke sociale leer wijst steeds op het belang van morele betrokkenheid en sociale binding van menselijke personen aan andere mensen, en wijst er op dat het belangrijk is zich aan de ‘zaak’ te verbinden van het Rijk Gods en Zijn gerechtigheid.

- organisatie: de katholieke sociale leer reikt beginselen aan die hun functie hebben bij de inrichting en het functioneren van organisaties, instellingen en bedrijven in de samenleving.

- openbaar bestuur: visie op staatsinrichting en het functioneren van overheden, die een gespreksbasis is tussen de Kerk en de wereldlijke overheid.

De katholieke sociale leer geeft boven alles antwoorden op vragen waarom of waartoe iets zou moeten gebeuren in de samenleving. Deze antwoorden kunnen belangrijk worden, als we ons afvragen of we met de inrichting van de overheid, met onze maatschappelijke organisatie of met ons beleid, op de goede weg zitten. En ook is de katholieke sociale leer erg nuttig in een situatie waarin onze maatschappelijke omgeving ons vraagt waarom de Kerk bepaalde sociaal-maatschappelijke praktijken ontwikkelt, zoals diaconie en caritas. Ook bij de kerkelijke ondersteuning van initiatieven als een voedselbank is de verantwoording erg belangrijk. En natuurlijk biedt de katholieke sociale leer ook impulsen voor dialoog en debat met overheden. Kerk en staat zijn terecht gescheiden, maar ze kunnen wel met elkaar in gesprek zijn op het podium van moraal en ethiek.

Iedereen van harte welkom.

20 okt 2011

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.