Notulen 9 december 2015

Thema: Denk mee met de Dorpsraad, in een veranderende toekomst.

25 feb 2016 0 comment  

 

Door de afronding van de planning betreffende het Integraal verkeersplan én het recentelijk opstarten van de Dorps/gebiedstafels zal het functioneren in de toekomst van de Dorpsraad wellicht anders worden. In deze vergadering willen wij de aanwezigen vragen toekomstgericht met ons mee te denken, opdat de dorpsraad zo optimaal mogelijk kan functioneren.

De agenda ;

 1) Opening

2) Mededelingen; Welkom Albert van Loon als nieuw dorpsraadslid

3) Notulen vorige Algemene dorpsraadsvergadering (7 november 2013)

4) Financiën, verantwoording uitgaven afgelopen jaren/suggesties kasgelden

5) Hoe verder met de rol van de Dorpsraad

6) Rondvraag

 

1) Opening

Voorzitter Jacques de Win opent de vergadering.

Aanwezig van de Dorpsraad; Jacques de Win, Johan Rijnart, Joop van Splunter, Albert van Loon en Piet Hermus. De laatste notuleert.

Extra Gast: ambtenaar van gemeente Luc Willems. 32 dorpsbewoners zijn aanwezig .

Hans van Brenkelen heeft zich afgemeld.

 

2) Mededelingen

Albert van Loon heeft de Dorpsraad aangevuld, zodat deze nu weer 5 man sterk is. Albert stelt zich voor en vertelt wie hij is.

 3) Notulen 7-11-13

Deze liggen in de zaal en zijn in te zien, te lezen. Voorts staan die notulen op de website. Er zijn m.b.t. de notulen niet veel opmerkingen. Er werd terecht opgemerkt dat er in 2014 geen algemene dorpsvergadering is geweest. Gezien het aantal vergadering mbt de verkeersplannen dat jaar en de nog niet afgewikkelde afronding met de gemeente heeft de Dorpsraad gemeend eenmalig deze niet door te laten gaan. Er was immers al veel meer overleg geweest dan normaal.

 Tijdens het bespreken van de notulen werd de vergadering plotseling overgenomen door enkele personen die aangaven namens de Vlijt te spreken en hun ongenoegen uitspraken over het in hun ogen onvoldoende functioneren van de Dorpsraad. Deze mening werd niet door iedereen gedeeld, wat ook aangegeven werd door andere aanwezigen tijdens hun betoog. In de ingelaste pauze zijn de woordvoerders van de Vlijt jammer genoeg vertrokken, waardoor er geen toekomstgerichte afspraken gemaakt konden worden met hen. De voorzitter geeft aan graag bereid te zijn tot een open gesprek met hen op een ander moment.

 Lezende in de notulen bleek de overlast van de HSL tot opmerkingen te leiden. Er zou een te bescheiden bedrag vanuit het ministerie als compensatie beschikbaar te zijn.

Ook in het vrachtvervoer over het spoor is er een toename, zo meldt men vanuit de zaal.

Jack Boot maakt zich zorgen over vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor en vraag om meer en hogere afscheidingsschermen en maakt zich zorgen over fijn stof van m.n. snelwegen, omdat de wind vnl. westelijk waait naar ons dorp toe.

 4) Financiën.

Door Johan. De kas voor het jaar 2014 is gecontroleerd en goedgekeurd door Jan den Reijer en Judith Biemans. Hij geeft voorts uitleg m.b.t. de subsidiesystematiek m.b.t. evenementen . De gemeente heeft dit aangepast en gaat dit volgend jaar weer doen. Dorpsraad volgt dit opdat de evenementen doorgang kunnen blijven vinden. Er is al aan de continuïteit gewerkt van de Kerstfair en de Braderie.

Door een misverstand is het kasoverzicht voor 2013 niet bij de stukken gevoegd. Dit zal op een later moment alsnog gebeuren.

 Er is veel geld in kas, krap ca €17000,-- bij aanvang van 2015. Wij hebben uitgelegd dat eerst de reden van het hoge kasgeld, namelijk het Driehoefijzers kunstwerk, helemaal afgewerkt moest worden. Dat is nu geregeld.

Seb Luijten: er zou geld in een pad langs de spoorlijn gestoken kunnen worden.

Wim van Ginniken maakte de opmerking dat er bij het Nonnenpad bij het Jeu de Boule veldje wat speeltoestellen voor kinderen zouden kunnen komen.

 

Pauze.

 5) Hoe nu verder met de rol van de Dorpsraad.

13 jaar geleden werden vanuit de wens van de gemeente in alle kernen dorpsraden opgericht, als deze er al niet waren. Deze zouden moeten functioneren als aanspreekpunt voor gemeente en bewoners uit de betreffende kern om zo aandacht te genereren voor leefbaarheidsvraagstukken. Dorpsraden verkorten en reguleren de communicatie tussen de bewoners en gemeente, maar dragen geen verantwoordelijkheid voor het beleid of uitvoering daarvan. Nu is er met de komst van de Dorps/Gebiedstafels een nieuwe mogelijkheid om de lijnen kort te houden tussen de gemeente en de bewoners. Daarom dit onderwerp.

Vanuit de zaal werd actief en positief meegedacht. Men was er niet van overtuigd dat de Gebiedstafels volledig de rol van de dorpsraad zullen kunnen overnemen.

 Algemeen werd gesteld dat de Dorpsraad wat beter aan zijn eigen imago moet werken. Er wordt veel gedaan, maar vaak onzichtbaar werk. De effectiviteit van de Dorpsraad zou zeker verbeteren bij een betere communicatie van waar we mee bezig zijn en de voortgang van de besluitvorming. Er is afgesproken om 1-2 maandelijks een bericht in het Dorpsnieuws te plaatsen met de lopende zaken. Ook zal er op de site en het Facebook meer gecommuniceerd worden, zodat wij niet meer alleen bescheiden op de achtergrond aan het werk zijn maar alles wat speelt met Zevenbergschen Hoek delen.

Maar omdat er naast de Dorps/Gebiedstafels gewerkt zal worden zullen we ons meer dan voorheen voornamelijk bezig moeten houden met invloeden van buiten het dorp zelf. De echte gebiedsgerichte problemen zullen aan de gebiedstafels uitgewerkt gaan worden.

We denken dan aan de problemen die ons het meeste bezighouden:

De 380Kv lijn, de windmolens, het fijnstof probleem, vervoer van gevaarlijke stoffen over weg en spoor, ed.

 Toon Ackermans vroeg of in dit kader de wijkvertegenwoordigers weer terug konden komen. De Dorpsraad gaat daar zeker mee aan de slag hoe dit het beste in te vullen.

 

6)Rondvraag

Jack Boot; Kijken naar het bestratingsplan i.v.m. ouderen en knelpunten.

          Wijkagent v/d Pol heeft een groot rayon en de boa’s ook. Wat zij precies doen is weinig zichtbaar. Dit zal de Dorpsraad zeker meenemen in het overleg met de gemeente.

Overlast door vrachtwagens en chauffeurs langs dorpswegen . Door de overvolle daarvoor bestemde parkeerplaatsen zoeken chauffeurs hun heil elders. Waar wij ze niet willen. En doen daar dingen die menselijk maar niet gewenst zijn. Ook dit punt zal in het overleg met gemeente prioriteit hebben.

 Verlichting in het dorp. Deze is vervangen en geliger, wat de zichtbaarheid vermindert. Er wordt nagegaan wat er precies is gebeurt.

 Over de al gestarte Dorpstafels wordt niet door iedereen positief geoordeeld. We wachten af wat het rendement en de effectiviteit zal zijn alvorens hier op terug te komen.

 Hierna genoten we van en glas goede wijn in een informele sfeer en eindigden de avond met een positief gevoel. .

 

Namens de Dorpsraad van Zevenbergschen Hoek,

Voorzitter : Jacques de Win      Hoofdstraat 13, Zevenbergschen Hoek           

             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Piet Hermus           Tweedeweg 4, Zevenbergschen Hoek  

             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: Johan Rijnart Driehoefijzersstraat 2, Zevenbergschen Hoek

            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Joop van Splunter                    Bloemendaalse Zeedijk ?, Zevenbergschen Hoek

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Albert van Loon                      Hoofdstraat ?, Zevenbergschen Hoek.

            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2003 lid van de redactie van Dorpsnieuws.  Heb je zelf een leuk bericht? Stuur het naar ons toe. Ik plaats het graag voor je.

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.