Dorpsraad

Den Hoek leeft! en proef tegen sluipverkeer

Den Hoek leeft! De leefbaarheid van een dorp wordt bepaald door heel veel dingen, door het behoud van voorzieningen, door sluipverkeer, door onderlinge betrokkenheid en door nog veel meer moeilijke onderwerpen.
zondag, 22 mei 2016 Geschreven door

Notulen 9 december 2015

Thema: Denk mee met de Dorpsraad, in een veranderende toekomst.
donderdag, 25 februari 2016 Geschreven door

Denk mee met de Dorpsraad

Met het Integraal Verkeersplan in uitvoering en met de drukbezochte Dorpstafels die een nieuw gebiedsplan voor ons dorp opstellen, wordt er hard gewerkt aan de leefbaarheid van ons dorp.
donderdag, 26 november 2015 Geschreven door

Verslag overleg College B&W en Dorpsraad

Op onze notulen pagina treft u het Verslag overleg College van B&W en Dorpsraad Zevenbergschen Hoek
dinsdag, 24 maart 2015 Geschreven door

Sluiting Café de Zwaan

Zoals meerder mensen inmiddels weten is Café de Zwaan momenteel gesloten.
zaterdag, 09 augustus 2014 Geschreven door

Oproep burgerschouw Zevenbergschen Hoek

Tijdens een burgerschouw bekijkt de gemeente samen met een groep inwoners de openbare ruimte in een bepaald gebied. In welke mate zijn zaken schoon, heel en veilig?
maandag, 12 mei 2014 Geschreven door

Overige artikelen

Overige documenten Dorpsraad   Hondenpoepbeleid Zevenbergschen Hoek Overzichtstekening     Verkeer Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek 23-08-2011 Brief aan gemeente m.b.t. leefbaarheidsimpuls d.d. 24-07-2013 Brief aan gemeente m.b.t. leefbaarheidsimpuls d.d. 9-10-2013
zondag, 24 november 2013 Geschreven door

Jaarvergadering Dorpsraad Zevenbergschen Hoek

Gaat de leefbaarheid van ons dorp u ter harte?
dinsdag, 29 oktober 2013 Geschreven door

Energiemarkt 18 november 18.30-21.00

Energiecampagne komt naar Zevenbergschen Hoek! Dit najaar doet uw gemeente en Brabantse Waard mee met de regionale campagne ‘Energie bewust, thuis besparen’ over energie besparen in en rond uw huis. Energie besparen is immers goed voor het milieu én uw portemonnee!
dinsdag, 29 oktober 2013 Geschreven door

Verslag kerncontactavond Zevenbergschen Hoek dd 19 maart

Verslag kerncontactavond Zevenbergschen Hoek dd 19 maart in de ZevensprongAanwezig namens het college: Burgemeester Klijs, Wethouders Koevoets, Grootenboer en Punt
woensdag, 03 april 2013 Geschreven door

Kerncontactavond van Zevenbergschen Hoek

Gisterenavond waren de Burgemeester en wethouders in de Zevensprong voor de kerncontactavond. In een open en plezierige sfeer werd duidelijk dat er niet altijd dezelfde standpunten zijn voor wat betreft de gewenste leefomgeving. Maar er werd ook duidelijk dat B&W hierin genegen is de verantwoordelijkheid te pakken waar mogelijk. Het meest besproken punt was de verkeersdrukte op de doorgaande route dwars door Zevenbergschen Hoek. Door de parallel route langs de A16 zodanig aan te passen dat de automobilisten en vrachtwagens sneller en makkelijker daarlangs kunnen rijden dan door ons centrum. Dat is de basisgedachte.   Goede ANWB bewegwijzering langs noord…
vrijdag, 29 maart 2013 Geschreven door

Kerncontactavond dinsdag 19 maart

Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners van de kern Zevenbergschen Hoek uit voor de kerncontactavond, dinsdag 19 maart 2013 in De Zevensprong. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De Burgemeester en wethouders van Moerdijk willen graag persoonlijk de inwoners van de verschillende kernen blijven ontmoeten. Daarom bezoeken zij eenmaal per jaar iedere kern. De gemeente praat inwoners bij over de ontwikkelingen en er kan van gedachten worden gewisseld over dingen die spelen in de kern. Als inwoner kunt u suggesties, vragen of opmerkingen kwijt aan het gemeentebestuur. Vragen worden zo veel mogelijk direct beantwoord.  Meer informatie en het schema van…
maandag, 18 maart 2013 Geschreven door

18 maart Inloopavond tbv vervangen zieke kastanjebomen

De gemeenteraad van Moerdijk heeft besloten om dit voorjaar op diverse plekken in de gemeente de kastanjebomen te vervangen die zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Het merendeel van deze kastanjebomen is inmiddels gerooid en worden nog voor het einde van het plantseizoen (eind april) vervangen. De meeste bomen worden vervangen in Zevenbergen (Westrand / Zuidrand / Kristallaan), Zevenbergschen Hoek (Olavstraat), Klundert (Kerkweg) en Standdaarbuiten (Oesterzwam). Volgende week zijn er een aantal inloopavonden waar omwonenden verder worden geïnformeerd: 18 maart in Zevenbergschen Hoek van 19.30-20.30 uur in de Zevensprong 18 maart in Zevenbergen van 19.30-20.30 uur in de Kristal 21 maart in Klundert van 19.30-20.30 uur in de Niervaert…
woensdag, 13 maart 2013 Geschreven door

Huiswerkbegeleiders gezocht

In de gemeente Moerdijk worden basisscholen ontwikkeld tot brede scholen. Een brede school heeft als doel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren met activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verrijking. Samenwerking is hierbij het kernwoord. Deze ontwikkeling is ook in gang gezet op basisschool "de Hoeksteen". Eén van de activiteiten die "de Hoeksteen" wil ontplooien is een huiswerkklas. Met de huiswerkklas wil 'de Hoeksteen" over een aantal maanden beginnen en hiervoor worden vrijwilligers met een (licht) pedagogische achtergrond gezocht die het leuk vinden om zich hieraan te binden. Het gaat om een inzet van 1 x 1…
vrijdag, 08 maart 2013 Geschreven door

Nieuwe leefbaarheidsregeling Provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant is bezig met het opstellen van een nieuwe leefbaarheidsregeling als vervolg op de IDOP’s (integrale dorpontwikkelingsplannen). In totaal stelt de Provincie hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar.
donderdag, 07 maart 2013 Geschreven door

Jaarvergadering Dorpsraad Zevenbergschen Hoek 29 november 19.30 uur

Maakt u zich als oudere wel eens zorgen over uw veiligheid? of wilt u weten hoe u de kans verkleint dat bij u wordt ingebroken terwijl u op vakantie bent? Dan bent u van harte welkom tijdens onze jaarvergadering op 29 november vanaf 19.30 uur in de Zevensprong te Zevenbergschen Hoek. Tijdens de -korte- jaarvergadering vertelt de Dorpsraad van Zevenbergschen Hoek graag waar zij het afgelopen jaar zoal mee bezig is geweest en legt zij verantwoording af voor haar financiële beleid.Tevens horen wij graag van u waar u zich zorgen over maakt als het gaat om de leefbaarheid van ons…
donderdag, 22 november 2012 Geschreven door

Versobering Lijn 118, wat is uw mening?

Sinds enige tijd is de busdienst van lijn 118 flink versoberd. Er rijdt amper nog een bus en buurtbusjes moeten de reguliere busdienst ondersteunen. Veel leerlingen van ons dorp maken gebruik van deze diensten om op hun leerplek te komen. Vaak  springen ouders ook bij met auto’s om kinderen te brengen en halen van de juiste bushalte, vaak die met aansluiting op lijn 117. Al met al een heel geregel en gedoe. Graag zouden wij als Dorpsraad willen inventariseren wat uw bevindingen zijn. Stuur ze naar ons toe. Dit kan via een briefje naar mij of via de mail, welke…
zaterdag, 22 september 2012 Geschreven door

Dorpsraad Zevenbergschen Hoek op ZBHoek.nl

Website http://zbhoek.nl is DE website voor ons dorp. Hierop staan alle activiteiten, verenigingen, nieuws en is eigenlijk de digitale versie van het Dorpsnieuws. Dorpsraad Zevenbergschenhoek heeft een eigen onderdeel, eigen subkop, op deze website waarbij we u blijvend willen informeren. Graag zouden wij zien dat deze website een soort van vliegwielfunctie krijgt voor ons dorp, niet alleen qua informatie maar ook m.b.t. stimulering van activiteiten. Onze eigen ouwe in onbruik geraakte website wordt direct doorgelinkt naar http://zbhoek.nl/, DE website voor ons dorp. Zo kunt u zien wat we doen als dorpsraad, de notulen vinden van vergaderingen, wanneer de jaarvergadering is…
zaterdag, 22 september 2012 Geschreven door

Bestemmingsplan Kern Zevenbergschen Hoek ter inzage

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan “Kern Zevenbergschen Hoek” ter inzage ligt. Dit plan is opgesteld in het kader van de actualisatie van de geldende bestemmingsplannen. Daarnaast wordt de bouw van twee appartementencomplexen aan de Frisostraat mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan ligt voor iedereen ter inzage bij het Vergunningenloket van de gemeente Moerdijk (tijdens de openingstijden van het gemeentehuis). Het plan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is onlangs ingetrokken. Het…
donderdag, 09 augustus 2012 Geschreven door

Bushaltes Driehoefijzers worden toegankelijk gemaakt.

De bushaltes Driehoefijzers (haltenummers 7226005 en 7226021), tussen De Langeweg / N285 en de gemeentegrens met Drimmelen, te Zevenbergschen Hoek worden toegankelijk gemaakt. De maatregelen zijn vooral gericht op mensen met een lichamelijke beperking, ouderen en mensen met kinderwagens. De werkzaamheden worden, afhankelijk van het weer, uitgevoerd t/m 27 juli. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Het toegankelijk maken van beide bushaltes komt mede tot stand door cofinanciering van de provincie Noord-Brabant.
woensdag, 25 juli 2012 Geschreven door

Buurtbemiddelaar gemeente Moerdijk

Burenruzie. Het begint vaak met iets kleins. Overlast door bijvoorbeeld geluid, spelende kinderen of huisdieren. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis uit de hand lopen. Sinds het begin van dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Moerdijk een beroep doen op de buurtbemiddelaar. Stel u heeft ruzie met uw buurman. U wil het conflict wel oplossen maar u komt er samen niet uit. In dat geval kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die zich neutraal opstellen. Zij luisteren eerst goed naar de verhalen van beide partijen afzonderlijk en begeleiden daarna een gezamenlijk gesprek.…
woensdag, 25 juli 2012 Geschreven door

Dorpsraad Zevenbergschen Hoek zoekt nieuwe bestuursleden

De dorpsraad van Zevenbergschen Hoek is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij zoeken mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De dorpsraad is het luisterend oor van de inwoners van Zevenbergschen Hoek en komt op voor de gezamenlijke belangen van de inwoners van Zevenbergschen Hoek bij onder andere gemeente en provincie. Wij zijn op zoek naar mensen die gemiddeld enkele uurtjes per week tijd hebben om zich in te zetten voor het dorp en zijn bewoners, en hierbij het aanspreekpunt willen zijn, en misstanden en wensen onder de aandacht willen brengen van gemeente of…
woensdag, 20 juni 2012 Geschreven door

Notulen Dorpsraad

Hier treft u de notulen en verslagen van de dorpsraadvergaderingen, kerncontactavonden en jaarlijks overleg met de gemeente. Alle documenten zijn in PDF-formaat.
maandag, 04 juni 2012 Geschreven door

Burgerschouw gemeente, beoordeel ons dorp

Vorig jaar is er vol enthousiasme meegedaan aan de Burgerschouw waarbij de buitenruimte werd beoordeeld. U kunt hierbij denken aan hoeveel onkruid mag er op de stoep staan of hoe moeten de bankjes er buiten uit zien. Ook dit jaar wil de gemeente naast haar eigen controles, inwoners vragen controles uit te voeren in de woonwijken en de centra van de kernen. Voor de woonwijken en de centra van de kernen is gekozen voor een ‘standaardniveau’. Voor de overige gebieden (bedrijven, lintbebouwing/verbindingswegen en buitengebied) is een minimale kwaliteit vastgesteld. Wanneer? Aanvang 18.30 uur tot 21.15 uur Fijnaart Dinsdag 5 juni…
maandag, 14 mei 2012 Geschreven door

Jaarvergadering Dorpsraad Zevenbergschen Hoek

Graag nodigen wij u uit voor onze volgende jaarvergadering Datum: dinsdag 29 novemberAanvang: 20.00 uurLocatie: Zevensprong , Zevenbergschen Hoek De Dorpsraad vertelt tijdens deze bijeenkomst graag over waar zij het afgelopen jaar zoal mee bezig is geweest. Verschillende onderwerpen krijgen daarbij aandacht, zoals de verkeerssituatie in ons dorp, de renovatie van de Driehoefijzerstraat, de stand van zaken t.a.v. het Logistiek Park Moerdijk en de nasleep van de brand bij Chemiepack.En wij horen graag van u waar u zich zorgen over maakt als het gaat om de leefbaarheid van ons dorp. Dus, nieuwsgierig? Gaat de leefbaarheid van ons dorp je ter…
zondag, 23 oktober 2011 Geschreven door

tractor uit de bocht

Op de rotonde bij de toerit naar de A16 richting Dordrecht is donderdag een aanhanger met aardappelen gekanteld. De aardappelen kwamen hierbij in de berm terecht. De bestuurder van de tractor kwam met de schrik vrij.
donderdag, 06 oktober 2011 Geschreven door

contact

Hier komt de contact informatie van de dorpsraad
woensdag, 20 oktober 2010 Geschreven door

Welkom bij de Dorpsraad

  De Dorpsraad van Zevenbergschen Hoek wil graag het aanspreekpunt zijn voor algemene onderwerpen het dorp aangaande.de leefbaarheid in ons dorp. Wil je meer weten, lees de notulen over wat we doen, en heb je een vraag, neem dan gewoon even contact op.      
woensdag, 20 oktober 2010 Geschreven door

Contactgegevens dorpsraad

Jacques de WinvoorzitterPiet Hermus Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.isMarieke Goossenspenningmeester Johan Rijnartbestuurslid Johan van Splunterbestuurslid
woensdag, 20 oktober 2010 Geschreven door

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.