Kerncontactavond van Zevenbergschen Hoek

Gisterenavond waren de Burgemeester en wethouders in de Zevensprong voor de kerncontactavond. In een open en plezierige sfeer werd duidelijk dat er niet altijd dezelfde standpunten zijn voor wat betreft de gewenste leefomgeving. Maar er werd ook duidelijk dat B&W hierin genegen is de verantwoordelijkheid te pakken waar mogelijk. Het meest besproken punt was de verkeersdrukte op de doorgaande route dwars door Zevenbergschen Hoek. Door de parallel route langs de A16 zodanig aan te passen dat de automobilisten en vrachtwagens sneller en makkelijker daarlangs kunnen rijden dan door ons centrum. Dat is de basisgedachte.

 

Goede ANWB bewegwijzering langs noord en zuidzijde van het dorp zal daarbij ook van wezenlijk belang zijn. Wanneer daarnaast de toegankelijkheid via de Hoofdstraat en de Driehoefijzersstraat verminderd wordt, en door de aanpassing van Plein 1940 zal de animo om door ons dorp te rijden automatisch kleiner worden. Hierdoor zal de stroom passanten dagelijks met 60% verminderen. De basisgedachte en de opzet zal nog in verschillende stadia met verschillende groepen van de bevolking worden afgestemd. Naar onze mening is het een gedegen en haalbaar plan, wat zeker een grote kans van slagen heeft. Wanneer na realisatie blijkt dat de vermindering van het verkeer niet genoeg blijkt te zijn, zullen er zeker nog andere opties bekeken worden heeft B&W toegezegd. Verder waren er nog enkele punten aan de orde, zoals het verkeer door de Olavstraat, de snelheid van het verkeer op de Achterdijk, de breedte van de Vlijt en de tijdsdruk van de Buurtbus door verschillende verkeersremmende maatregelen, de verlenging van het voetpad langs de spoorlijn. Er is nog geproken over de aanpassingen aan de Driehoefijzersstraat die pas geweest zijn. Voor automobilisten is het soms minder prettig wanneer er lang gewacht moet worden bij extreme drukte, en de randen tussen fietspad en autogedeelte moet nog meer aan gewend worden. Mensen die dagelijks langs deze weg fietsen zijn zeer tevreden met de verbetering van wegdek en veiligheid. Na de oplevering is de verlichting al aangepast zodat deze nu ook beter is.


Sommige van deze punten zullen in het nieuwe verkeersplan meegenomen worden, andere zullen apart bekeken worden. Wij als Dorpsraad hebben deze punten ook op onze agenda en zullen hier verder mee aan de slag gaan.
Al met al een goede avond voor alle aanwezigen, geen loze beloftes maar duidelijk de wil om met zijn allen, gemeente en inwoners verder te werken aan een beter en mooier Zevenbergschen Hoek
Jacques, Piet, Marieke en Johan

29 mrt 2013 0 comment  

Gisterenavond waren de Burgemeester en wethouders in de Zevensprong voor de kerncontactavond. In een open en plezierige sfeer werd duidelijk dat er niet altijd dezelfde standpunten zijn voor wat betreft de gewenste leefomgeving. Maar er werd ook duidelijk dat B&W hierin genegen is de verantwoordelijkheid te pakken waar mogelijk. Het meest besproken punt was de verkeersdrukte op de doorgaande route dwars door Zevenbergschen Hoek. Door de parallel route langs de A16 zodanig aan te passen dat de automobilisten en vrachtwagens sneller en makkelijker daarlangs kunnen rijden dan door ons centrum. Dat is de basisgedachte.

 

Goede ANWB bewegwijzering langs noord en zuidzijde van het dorp zal daarbij ook van wezenlijk belang zijn. Wanneer daarnaast de toegankelijkheid via de Hoofdstraat en de Driehoefijzersstraat verminderd wordt, en door de aanpassing van Plein 1940 zal de animo om door ons dorp te rijden automatisch kleiner worden. Hierdoor zal de stroom passanten dagelijks met 60% verminderen. De basisgedachte en de opzet zal nog in verschillende stadia met verschillende groepen van de bevolking worden afgestemd. Naar onze mening is het een gedegen en haalbaar plan, wat zeker een grote kans van slagen heeft. Wanneer na realisatie blijkt dat de vermindering van het verkeer niet genoeg blijkt te zijn, zullen er zeker nog andere opties bekeken worden heeft B&W toegezegd. Verder waren er nog enkele punten aan de orde, zoals het verkeer door de Olavstraat, de snelheid van het verkeer op de Achterdijk, de breedte van de Vlijt en de tijdsdruk van de Buurtbus door verschillende verkeersremmende maatregelen, de verlenging van het voetpad langs de spoorlijn. Er is nog geproken over de aanpassingen aan de Driehoefijzersstraat die pas geweest zijn. Voor automobilisten is het soms minder prettig wanneer er lang gewacht moet worden bij extreme drukte, en de randen tussen fietspad en autogedeelte moet nog meer aan gewend worden. Mensen die dagelijks langs deze weg fietsen zijn zeer tevreden met de verbetering van wegdek en veiligheid. Na de oplevering is de verlichting al aangepast zodat deze nu ook beter is.


Sommige van deze punten zullen in het nieuwe verkeersplan meegenomen worden, andere zullen apart bekeken worden. Wij als Dorpsraad hebben deze punten ook op onze agenda en zullen hier verder mee aan de slag gaan.
Al met al een goede avond voor alle aanwezigen, geen loze beloftes maar duidelijk de wil om met zijn allen, gemeente en inwoners verder te werken aan een beter en mooier Zevenbergschen Hoek
Jacques, Piet, Marieke en Johan

Sinds 2003 lid van de redactie van Dorpsnieuws.  Heb je zelf een leuk bericht? Stuur het naar ons toe. Ik plaats het graag voor je.

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.