Ad Willemse

Vrijwillige ouderen adviseur

Vrijwillige Ouderen Adviseur.

Wij willen u nog eens in herinnering brengen dat Toon Pijnenburg en Annie Leijs onze VOA,s zijn. Wat doen zij? Zij proberen de senioren te adviseren of, waar nodig, door te verwijzen. Dat kan over uiteenlopende onderwerpen gaan. Heeft u op enig gebied ondersteuning nodig? Zij kunnen u mogelijk verder helpen.

Zijn uw financiën op orde? Ook daar kunnen zij u steun bieden, natuurlijk met de nodige discretie. U kunt zich bij hen veilig voelen. Zij worden ook 2 keer per jaar bijgeschoold, om op de hoogte te blijven van de meest actuele wet- en regelgeving. Wilt u een afspraak met een van hen, dat kan altijd, ook bij u thuis.

Toon Pijnenburg en Toon Goossens zijn ook onze belastinginvulhulpen, kundig en jaarlijks bijgeschoold. Sommigen maken al gebruik van deze diensten. Schroom niet om  hulp of advies te vragen, het kan u veel zorg en geld besparen. Hun telefoonnummers zijn bij u bekend, maak er gebruik van.

08 sept 2011

Computercursus voor beginners

De Seniorenraad Zevenbergschen Hoek wil in oktober weer een computercursus voor beginners starten, als er voldoende deelnemers zijn. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 ½ uur en wordt gegeven op maandagmiddag in de Zevensprong van 13.30 uur tot 16.00 uur. Opgeven vòòr 15 september a.s. Voor meer informatie en opgeven kunt u terecht bij Lenie Hessels, tel.45 23 03.

Op vrijdag 7 okt. is de bedevaart naar O.L.Vrouw in Den Bosch.

Vertrek om 9.15 uur vanaf de Zevensprong. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Verdere informatie en opgave voor 10 sept. bij Annie Leijs, tel.45 27 61.

08 sept 2011

Activiteiten Immanuel parochie sept. 2011

ACTIVITEITENIMMANUËLPAROCHIE

Huwelijk

Als u in de kerk wilt trouwen, gaan daar drie voorbereidende bijeenkomsten aan vooraf die één geheel vormen. De eerstvolgende voorbereiding is op 13, 20 en 27 september 2011. Als u in de kerk wilt trouwen, kunt u zich aanmelden bij Marja van Meel, telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doopvoorbereiding

Aan de doop van uw kindje gaan twee voorbereidingsavonden vooraf:

  • In het Bartholomeushuis te Zevenbergen op 11 en 18 oktober 2011 en op 22 en 29 november 2011.
  • In de H. Joannes de Doper kerk te Lage Zwaluwe op 29 september en 6 oktober 2011.
  • In de H. Jacobus de Meerdere kerk te Fijnaart op 15 en 22 september en op 3 en 10 november 2011.

Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met Marja van Meel,

telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijeenkomst werkgroep Familieviering

Twee keer per jaar komt deze werkgroep bijeen, bestaande uit afgevaardigden van de lokale werkgroepen Familieviering met ondersteuning vanuit het bisdom.

De eerste bijeenkomst staat gepland op:

ü  1. Donderdag 8 september 2011 om 20.00 uur in het Bartholomeushuis Zevenbergen.

Begeleiding: P. de Rooij, pastoor en G. Dirven, pastor.

Bijeenkomst werkgroep Eerst Communie

De startbijeenkomst voor alle leden van de communiewerkgroepen is op 12 september 2011 om 09.15 uur in het Bartholomeushuis Zevenbergen.

Week van de Sacramenten

26 september – 2 oktober 2011. Voor het bisdomprogramma deze week; zie de site van het bisdom: www.bisdombreda.nl

Vormseldag Lopend Vuurtje vanuit het bisdom

Op zaterdag 1 oktober vindt de jaarlijkse vormelingendag van het bisdom plaats: Lopend Vuurtje, dit jaar in Bergen op Zoom. Deze vormelingendag is er speciaal voor jongeren die hun vormsel gaan doen en voor jongeren die het vormsel het afgelopen jaar ontvingen.

Ook de ouders van vormelingen en begeleiders zijn uitgenodigd en kunnen meedoen.

Lezing over pelgrimeren

Naar aanleiding van zijn boek “Een pelgrimstocht naar Santiago, bijzondere camino verhalen” zal dhr. Jan de Hoon een lezing geven.

  • Woensdag 5 oktober 2011 om 19.30 uur in de Jacobushof in Fijnaart.

Bezoek Abdij en boekhandel Averbode België

Dit jaar brengen we een bezoek aan de Norbertijnenabdij Averbode in Averbode België. De abdijgemeenschap van Averbode telt 78 norbertijnen waarvan er 38 in de abdij wonen. De 40 anderen leven en werken elders in binnen- en buitenland. De abdijkerk is op bepaalde tijdstippen  voor bezoek toegankelijk. Verder zijn we welkom in de boekhandel met een uitgebreide collectie boeken, abdijproducten, CD’s en DVD’s, religieuze artikelen en geschenkartikelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de abdij: www.abdijaverbode.be We brengen een bezoek op donderdag 6 oktober 2011. U kunt zich aanmelden bij Marja van Meel telefoon 0168-323218, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Begeleiding: Michael Bastiaansen, diaken.

Fatima Bedevaart Moerdijk

13 oktober 2011 in de H. Stehpanus kerk, thema: “Wees niet bang”

Programma:   13.30 uur        Kerk open

14.00 uur        Rozenkransgebed en Aanbidding

14.30 uur        Eucharistieviering

15.30 uur        Ontmoeting in de Ankerkuil

Iedereen is van harte welkom.

Opnieuw beginnen

Er zijn ervaringen die ons leven in tweeën delen. Als we over de weg spreken die we tot nu toe zijn gegaan, dan hebben we het over ‘de tijd ervoor’ en over ‘de tijd erna’

Soms heb je een vermoeden dat je een diepgaande verandering tegemoet gaat. Je ontmoet bijvoorbeeld de partner met wie je je leven wilt delen; deze ontmoeting en de komst van de kinderen blijken dan voorgoed een eigen kleur te geven aan je leven.

Of je was al langer op zoek naar een houvast in je leven, door een toevallige ontmoeting ben je aan de praat geraakt met iemand die jou verstond, iemand die uitgroeide tot een geestverwant. Dankbaar kijk je terug op hoe deze ontmoeting jouw leven rijker en voller heeft gemaakt.

Soms dient zich een diepgaande verandering aan die je niet verwacht had.

We zitten er meestal niet op te wachten, we willen het niet, toch dient het zich soms zomaar ineens aan. Je wordt ziek, je verliest je werkt, je verliest iemand van wie je intens gehouden hebt of je hakt op een dag de knoop door om gescheiden van elkaar verder te gaan.

Ook hier ga je spreken over de tijd toen je nog samen was en over de tijd dat je alleen je weg vervolgde, je hebt het over ‘de tijd ervoor’ en ‘de tijd erna’.

Zo’n sterke overgang, zo’n breuk op je levensweg roept allerlei vragen op, je moet als het ware je leven opnieuw uitvinden.

Hebt u weet van een breukvlak op uw levensweg, zoekt u andere tochtgenoten, dan zijn de volgende zes bijeenkomsten zeker iets voor u. ‘Opnieuw beginnen’ is een vorm van verdieping in de eigen weg van geloof. Invalshoek is de levensweg zoals die getekend wordt in de christelijke traditie. In een kleine groep echt aan de praat raken, het is een boeiend waagstuk en ook hier geldt: wie waagt die wint.

  • In het Bartholomeushuis in Zevenbergen van 10.00-12.00 uur. Op zaterdag 15/22/29 okt. En 5/12/19 nov. 2011

U kunt zich opgeven bij Marja van Meel: 0168-323218

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jometteke Poppentheater in de H. Maagd Maria kerk Willemstad

4 oktober kent iedereen als dierendag. De dieren worden deze dag in het zonnetje gezet. Dit heeft iets te maken met het leven van Franciscus van Assisi. Jometteke Poppentheater uit Zevenbergen heeft dit thema uitgewerkt in een hele leuke voorstelling, speciaal voor kinderen tot 7 jaar. Iedereen is van harte welkom op zondag 9 oktober om 12.00 uur in de R.K. kerk van Willemstad. Breng allemaal je allerliefste knuffel mee! Deze zal door diaken M. Bastiaansen gezegend worden. Entree € 0,50

08 sept 2011

Een nieuw werkjaar begint...

Een nieuw werkjaar begint..

Een nieuw werkjaar ligt nu voor ons. Meteen buigen bestuur en pastoraal team zich over de nieuwe opzet om het pastoraal werk te gaan opzetten in 3 clusters. We hebben te maken met een inkrimpende kerk, met kerkgebouwen die te groot zijn en waarvan het onderhoud de financiële spankracht te boven gaat.

Het laatste beschikbare overzicht van 2009 geeft een tekort aan van ruim € 91.000.We moeten keuzes maken: als pastores hebben we een plan opgesteld voor de komende jaren.

De vitaliteit van enkele parochiekernen loopt achteruit en het liturgisch aanbod van weekendvieringen zal er soberder gaan uitzien. Dit plan van aanpak moet door het bisdom worden goedgekeurd en zal dan besproken worden met de parochiecommissies en betrokken vrijwilligers.

Nu ook vanuit het bisdom de ‘’organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband” is verschenen, zullen ook de parochiecommissies en parochievergadering anders worden opgezet. De brochure spreekt over parochiekern-commissies voor meerdere kernen en over de parochieraad: die een adviesraad is, waarin parochianen deelhebben aan de pastorale zorg door adviezen te geven over het pastorale beleid.

Het pastores team heeft ook een nieuw programmaboekje het licht doen zien met activiteiten op het terrein van de sacramentencatechese (vormsel, communie, doop e.d.), volwassenencatechese (o.a. Opnieuw beginnen); op het terrein van het Pastoraat:bijeenkomsten voor nabestaanden;op het terrein van liturgie (bijeenkomsten voor werkgroepen, koren, kosters en lektoren) en diaconie (o.a. eigen project vastenactie).

We hopen dat velen zullen intekenen op deze activiteiten en dat vrijwilligers ervaringen uitwisselen en elkaar motiveren en verdere vorming en verdieping willen zoeken. Vol goede moed gaan we na de vakantie weer aan de slag.

George Dirven

08 sept 2011

Koster Jan Verwijmeren 65 jaar onze koster

Koster Jan VerwijmerenOp zaterdag 10 september a.s.vieren we het 65jarig kosterschap van onze koster Jan Verwijmeren. Dit gebeurt in de weekend-eucharistieviering met voorganger pastor Peter de Rooy. Het Gemengd Koor zal deze dienst opluisteren.

De aanvang van deze dienst is om 18.30 uur. (Let wel: half zeven)

Het Kerkbestuur nodigt, mede namens de familie, iedereen van harte uit bij deze bijzondere viering aanwezig te zijn. Deze uitnodiging geldt zeker ook voor de receptie, aansluitend aan de dienst.

Zo’n uitzonderlijk jubileum  verdient beslist ons aller aandacht.

Mocht u Jan met een attentie willen verrassen: Een bijdrage in de kosten van de Lourdesreis, die Jan gaat maken, wordt zeker op prijs gesteld. Nogmaals: Mogen wij op uw aanwezigheid bij dienst en receptie rekenen? Jan verdient het beslist.

Bestuur Geloofsgemeenschap Zevenbergschen Hoek.

08 sept 2011

Terugblik 18 juni

18 juni

Het is al weer even geleden, maar toch zeker nog de moeite waard om te vermelden. Op 18 j.l. waren de kinderkoorleden uitgenodigd voor de kinderbedankdag. Deze werd dit jaar georganiseerd door Lage Zwaluwe. De kinderen, een 5-tal, vertrok die dag naar het koorkamp. Daar was eerst een korte kennismaking met de andere koorleden van Lage Zwaluwe en Langeweg, waarna er lekker gespeeld kon worden in de speeltuin aldaar. Na de gezamenlijke lunch volgde een speurtocht in het bos. Gezellig, alleen jammer van de regen. Na afloop gelukkig een warme maaltijd om weer op krachten te komen. Om tot slot te genieten van een leuke, gezellige bonte avond, met optredens verzorgd door Lage Zwaluwe. Het was een geslaagde dag en langs deze weg onze dank aan met name Perpetua van Oers voor de organisatie.

Inmiddels vond op dezelfde dag een familieviering plaats, deze stond in het teken van de sacramenten. Een mooie, waardevolle viering met daarin aandacht voor de doop, de communie en het vormsel en voor de jubilerende KBO. Maar helaas een viering zonder ons vertrouwde koor “De Hoekse Rakkertjes”.  Hopelijk mogen we ze komend schooljaar nog in actie zien?! Maar dan hebben we wel een dirigent(e) nodig. Dus bij deze een oproep: Wie wil het kinderkoor dirigeren of wie kent iemand die dat zou willen doen? Neem dan contact op met Jeanne Akkermans (tel.nr. 452336).

08 sept 2011

Afscheid en welkom

Afscheid en welkom

Sinds de vorige uitgave van het Dorpsnieuws is er weer het een en ander gebeurd.We hebben afscheid genomen van twee misdienaars: Jelle den Reijer en Chayenne Schalken. Erg jammer uiteraard, maar we bedanken hen natuurlijk voor hun inzet. We hopen dat ze genoten hebben van een fijne vakantie en wensen hen alle succes toe.

Gelukkig heeft zich ook weer een nieuwe misdienaar aangemeld: Thijmen Rinkel. We heten hem van harte welkom en wensen hem veel plezier en succes bij het dragen van het licht en het aandragen van de gaven. Ben je benieuwd, kom dan een kijkje nemen in de kerk. Of heb je misschien ook interesse, om bijv. 4 tot 6 keer per jaar ons te komen helpen, neem dan contact op. Dit kan bijv. met Jeanne Akkermans (tel.nr. 452336).

08 sept 2011

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.