Senioren

Activiteiten senioren februari 2012

woensdag   1 februari    14.00 uur: Bingo voor alle 50-plussers.woensdag  15 februari   14.00 uur: Jaarvergadering van de KBO. De leden ontvangen de uitnodiging via de ”Ons”. Contributie KBO 2012.In de laatste jaarvergadering is de contributie vastgesteld op € 20,00 per jaar. Wij willen u vragen dit bedrag over te maken op banknummer 15.99.06.342 t.n.v. KBO afd. Zevenb. Hoek. Natuurlijk is contante betaling ook mogelijk aan de penningmeester of via ieder bestuurslid.Hartelijk dank voor uw medewerking. Op woensdag 18 januari trad het cabaretgezelschap “De gulle lach” uit Terheijden in de Zevensprong  op voor alle vijftigplussers. Een goed gevulde zaal werd ontvangen met…
zondag, 22 januari 2012 Geschreven door

Contributie KBO 2012

Contributie KBO 2012. In de laatste jaarvergadering is de contributie voor 2012 vastgesteld op €20,00 per jaar. Wij willen u vragen dit bedrag (liefst kort na 1 jan. 2012) over te maken op banknummer 15.99.06.342 t.n.v. KBO afd. Zevenb. Hoek. Natuurlijk is contante betaling ook mogelijk aan de penning-meester of via ieder bestuurslid. Hartelijk dank voor uw medewerking.
dinsdag, 13 december 2011 Geschreven door

Vrijwillige ouderenadviseurs

Onze vrijwillige ouderenadviseurs. Onze KBO-afdeling heeft twee vrijwillige ouderenadviseurs. Zij zijn speciaal opgeleid om u te helpen. Meestal bestaat de hulp die zij u geven uit een advies, waar u zelf mee verder kunt. Ook bieden zij u graag een luisterend oor als u ergens mee zit of als u zo maar ergens over wilt spreken. Zij komen dan op uw verzoek bij u langs. Hebt u moeite met het invullen van formulieren, dan kunt u hen om hulp vragen. En wanneer u er tegenop ziet, om alleen naar de gemeente of naar een andere instelling te gaan, dan kunnen…
dinsdag, 13 december 2011 Geschreven door

Activiteiten Senioren 50+ januari 2012

ACTIVITEITEN SENIOREN 50-PLUS. Woensdag       4 januari   14.00 uur   Bingo voor alle 50-plussers Zaal open om 13.45 uur. Woensdag       18 januari 14.00 uur   Cabaretclub “De gulle lach” uit Terheijden brengt een gevarieerd programma met vrolijke liedjes en lachwekkende sketches. Een hartelijk welkom met gratis entree voor alle vijftigplussers.
dinsdag, 13 december 2011 Geschreven door

Nieuws van KBO/Seniorenraad december 2011

Nieuws van KBO/Seniorenraad. Woensdag 7 december om 14.00 uur: Feestbingo voor alle vijftigplussers in de Zevensprong. Gratis extra ronde en iets lekkers bij de koffie. De zaal gaat steeds pas open om 13.45 uur. Woensdag 14 december om 14.00 uur: Kerststukjes maken. Graag zelf schaartje, mesje en potje mee brengen. Eigen bijdrage €7,50 Vrijdag 16 dec.om 10.30 uur:  Kerstviering voor alle leden van de KBO. De uitnodiging met inschrijfstrook volgt via de “Ons”. Van dinsdag 10 t/m zondag 15 jan.2012 wordt in Evenementencomplex Koningshof te Veldhoven weer de Senioren Expo gehouden. Ook KBO-Brabant werkt hier aan mee en is aanwezig…
maandag, 28 november 2011 Geschreven door

Nieuws van KBO / Seniorenraad.november 2011

Woensdag  2 november om 14.00 uur: Bingo voor alle vijftigplussers in de Zevensprong. Woensdag 16 november: Bezoek aan de kerstmarkt van Intratuin  te Breda. Voor alle vijftigplussers. Vertrek met eigen vervoer om 13.30 uur vanaf de Zevensprong. Eigen bijdrage € 6,50, dit is inclusief vervoer en koffie met gebak Opgave bij mevr.Broere, tel.452720,  tot maandag 14 november. Dinsdag 22 november van 14.00 – 16.00 uur handwerktentoonstelling met verkoop in huize Sint Martinus. Gratis toegang voor iedereen. Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 januari 2012 vindt in het evenementencomplex  Koningshof te Veldhoven de jaarlijkse Seniorenexpo  plaats. Nadere informatie volgt…
maandag, 24 oktober 2011 Geschreven door

Nieuws KBO-Seniorenraad oktober 2011

Woensdag 5 oktober om 14.00 uur: Bingo voor alle vijftigplussers in de Zevensprong. Woensdag 19 oktober om 14.00 uur: Wijnproeverij met informatie over en  demonstratie  van wijn maken door onze dorpsgenoot Jan Heijligers. Bij deze proeverij zal het stokbrood en een stukje kaas natuurlijk niet ontbreken. Ook wordt een DVD vertoond met opnamen van de  druiventeelt  en de wijnoogst en bereiding van ’t Landeke Voordaaghe. Alle vijftigplussers zijn hierbij van harte uitgenodigd. De zwembus zal voortaan  om  9.45 uur  vertrekken vanaf Plein 1940. De computercursus voor beginners, eerder aangekondigd, gaat in elk geval door. Er is nog een enkele plaats open, opgave liefst zo spoedig mogelijk…
dinsdag, 27 september 2011 Geschreven door

Terugblik bezoek Vlasserij-Suikermuseum

Het bezoek aan het Vlasserij-Suikermuseum  te Klundert is bij de deelnemers goed in de smaak gevallen. Onze gids vertelde uitvoerig over de teelt en verwerking van de suikerbiet.  De vele foto’s, gereedschappen  en machines brachten een lange periode weer terug in herinnering , een tijd die ook in onze omgeving goeddeels historie is geworden. Over de teelt en de verwerking van het vlas, eerder ook hier verbouwd, werd deskundig verteld en gedemonstreerd door een oud-vlasbewerker. Ook deze rondleiding had daarom begrijpelijk ieders volledige aandacht. Dat ook de koffie-met-gebak  door ieder werd gewaardeerd, spreekt vanzelf. Al met al, een prettig museum, en een…
dinsdag, 27 september 2011 Geschreven door

Vrijwillige ouderen adviseur

Vrijwillige Ouderen Adviseur. Wij willen u nog eens in herinnering brengen dat Toon Pijnenburg en Annie Leijs onze VOA,s zijn. Wat doen zij? Zij proberen de senioren te adviseren of, waar nodig, door te verwijzen. Dat kan over uiteenlopende onderwerpen gaan. Heeft u op enig gebied ondersteuning nodig? Zij kunnen u mogelijk verder helpen. Zijn uw financiën op orde? Ook daar kunnen zij u steun bieden, natuurlijk met de nodige discretie. U kunt zich bij hen veilig voelen. Zij worden ook 2 keer per jaar bijgeschoold, om op de hoogte te blijven van de meest actuele wet- en regelgeving. Wilt…
donderdag, 08 september 2011 Geschreven door

Computercursus voor beginners

De Seniorenraad Zevenbergschen Hoek wil in oktober weer een computercursus voor beginners starten, als er voldoende deelnemers zijn. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 ½ uur en wordt gegeven op maandagmiddag in de Zevensprong van 13.30 uur tot 16.00 uur. Opgeven vòòr 15 september a.s. Voor meer informatie en opgeven kunt u terecht bij Lenie Hessels, tel.45 23 03. Op vrijdag 7 okt. is de bedevaart naar O.L.Vrouw in Den Bosch. Vertrek om 9.15 uur vanaf de Zevensprong. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Verdere informatie en opgave voor 10 sept. bij Annie Leijs, tel.45 27 61.
donderdag, 08 september 2011 Geschreven door
Pagina 2 van 2

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.