Kerk

Bijeenkomsten voor vrijwilligers.

Op 12 november 2012 was er een eerste bijeenkomst voor alle vrijwilligers in cluster Oost van de Immanuelparochie. Het verslag hiervan hebt u eerder in het Dorpsnieuws kunnen lezen. Op woensdag 23 januari 2013  om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst (geweest) voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij liturgie en pastoraat. Zij hebben allen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Agendapunten zijn: Wat kan straks in en rond de weekendliturgie onze inzet zijn? Hoe organiseren we dat? Hoe wordt de H.Bartholomeuskerk  “onze kerk”? Welke ideeën hebben we over de afscheidsviering? Hoe maken we – na sluiting van kerken – de…
zondag, 20 januari 2013 Geschreven door

Driekoningen 2013

Zaterdag 5 januari was het weer zover, Driekoningen. Om half 4 vertrokken er 7 groepjes koningen langs de deuren in Zevenbergschenhoek. Zingend aan de deur wilden de koningen geld ophalen,en natuurlijk ook hopend op snoep. Dit jaar gingen ze rond voor Pater Martin Balemans,die in Ghana spullen nodig heeft voor zijn school,en dan voornamelijk schriften,pennen en potloden. Veel mensen gaven gehoor aan hun gezang en vulden de spaarpot met geld en de plastic zakken met snoep. Bij V.V. DHV was op dat moment de jaarlijkse nieuwjaars receptie aan de gang. Reden voor een aantal Koningen om ook daar een bezoek…
zondag, 20 januari 2013 Geschreven door

Presentatie Communicanten

9 maart om 17.00 uur in de H. Hartkerk van Langeweg zullen 9 kinderen van De Hoeksteen zich gaan presenteren als aanstaande communicant. Christianne, Hilde, Esmee, Louise, Tim, Jesse, Willemijn, Denise en Eline nodigen jullie allemaal van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Samen met kinderen uit Lage Zwaluwe en Langeweg zal het een heel bijzondere viering zijn. Het familiekoor zal deze viering muzikaal opluisteren. Kinderen, tieners, ouders en ouderen die zin hebben om voor deze speciale gelegenheid mee te zingen zijn van harte welkom op de repetitieavond op woensdag van 18.30 tot 19.30 in de dagkapel, 20 en…
zondag, 20 januari 2013 Geschreven door

Leo Fijnen Woensdag 30 januari 2013, 20.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Wilhelminastraat 64,te Fijnaart.

Op 30 januari 2013 komt Leo Fijen naar Fijnaart om te praten over kansen voor een vitale kerk. De presentator, die bekend is van de geloofsgesprekken op zondagochtend en voorheen van de kloosterserie ‘Kruispunt’, is zelf een actieve katholiek in zijn eigen kerk van Maartensdijk. Daar maakt hij mee dat de geloofsgemeenschap al twintig jaar bloeit. Leo Fijen komt met tien aandachtspunten die elke kerk kan gebruiken om vitaler te worden. Hij zal concrete voorbeelden geven en persoonlijke verhalen vertellen die illustreren dat het kan: om ook in deze tijd van fusies en kerkverlating een vitale gemeenschap te zijn. Zowel…
vrijdag, 30 november 2012 Geschreven door

Wie komt er op Kerstavond in het gemengd koor meezingen ?

Het gemengd koor St. Cecilia nodigt parochianen evenals vorig jaar uit om met hen mee te zingen in de Eucharistieviering op Kerstavond om 21:00 uur. We zingen onder leiding van Kitty Lokate de feestelijke tweestemmige Latijnse mis van Ravanello, enkele mooie driestemmige kerstliederen en een aantal bekende eenstemmige kerstliederen. Als u voor deze gelegenheid in het koor zou mee willen zingen bent u van harte welkom. Omdat we een mooie viering willen maken vragen wij u op maandag 3 en 10 en 17 december naar de repetitie te komen van  13:45 uur tot 15:30 uur (met een kopje koffie of…
vrijdag, 30 november 2012 Geschreven door

Berichten uit onze geloofsgemeenschap

Afscheid Neline Langerwerf gaat na vele jaren trouw de diensten mee verzorgd te hebben afscheid nemen als misdienares. We bedanken haar voor inzet en wensen haar veel succes in het leven. Lectoren/lectrices: december: Carlo den Reijer en Johan de Leeuw. januari:       An Franken en Corrie Wilthagen.
vrijdag, 30 november 2012 Geschreven door

Adventsviering 1 december

A.s. zaterdag 1 december om 19.00 uur is weer de jaarlijkse adventsviering. Muzikaal verzorgd door het familiekoor. O.l.v. Kitty Lokate hebben zij weer vele prachtige liederen ingestudeerd en zouden die graag aan jullie allen ten gehore brengen. Tevens zullen in deze viering ook weer verschillende kinderen een rol spelen. Bij deze zijn jullie dan ook weer van harte uitgenodigd.
vrijdag, 30 november 2012 Geschreven door

Diensten december 2012

Overleden 2 november: dhr. Cor Cavelaars, De Molensteen 1 Zijn uitvaartdienst werd gehouden op 8 november in onze kerk en daarna werd hij begraven op onze begraafplaats. 7 november: dhr. Sjaak Jooren, Olavstraat 3 Zijn uitvaartdienst werd gehouden op 13 november in onze kerk en daarna werd hij begraven op onze begraafplaats. 2012 – Intenties à € 10.50 (vastgesteld door Bisdom Breda) Diensten December 1 december om 19.00 uur 1e Zondag van de Advent Eucharistieviering met familiekoor Voorganger pastor P. de Rooij Misdienaars: Neline Langerwerf en Ilse Vissers Intentie: Frans Pals echtgenoot van Annet de Bruijn Annie de Vet Toos…
vrijdag, 30 november 2012 Geschreven door

Kerksluiting alleen of is er meer?

Al in januari 2010 riep paus Benedictus -vooruitlopend op de jaarlijkse dag van de media- op tot meer gebruik van nieuwe elektronische media. In meerdere landen – Nederland lijkt daarop een uitzondering te zijn- is er de jaarlijkse aandacht van de Kerk voor de media. Zo'n dag is zeker niet overbodig, integendeel. Want de media zijn een waarborg voor vrijheid, voor gelijkheid, voor openheid. Tegelijkertijd kan niet ontkend worden dat de media veelvuldig misbruikt worden. Er worden leugens verspreid, er worden oproepen gelanceerd voor geweld, mensen en religies worden belachelijk gemaakt, overtuigingen worden overschreeuwd en waarheden worden verdraaid. Maar dit…
vrijdag, 30 november 2012 Geschreven door

Informatie over de Immanuelparochie cluster Oost.

De kerken van Moerdijk, Lage Zwaluwe en Langeweg zullen per 1 juli hun deuren sluiten. Vanaf die datum zal de kerk van Zevenbergschen Hoek parochiekerk zijn voor de pastorale eenheid (cluster) Oost en daar zullen ook  alle weekendvieringen van cluster Oost worden gehouden. U kunt zich indenken dat deze ingrijpende verandering een lange tijd van voorbereiding vereist. In meerdere bijeenkomsten zullen vrijwilligers uit de vier kernen afspraken maken om tot een goede samenwerking te kunnen komen. Koren en dirigenten, organisten en  lectoren, leden van avondwakegroepen en familievieringen, zij ontmoeten elkaar om tot een goed werkend geheel te kunnen uitgroeien. Het…
dinsdag, 23 oktober 2012 Geschreven door

Heilig vormsel op 10 november

Op 10 november om 16.00 uur in de Bartholomeuskerk van Zevenbergschen Hoek zullen drie leerlingen van ons dorp, Sarah Nollen, Sjoerd van Beek en Jelle den Reijer,  hun Heilig Vormsel ontvangen. Samen met kinderen uit cluster Oost (Z’Hoek, Langeweg, Lage Zwaluwe en Moerdijk) en cluster Zevenbergen zijn zij zich momenteel aan het voorbereiden op deze belangrijke dag. Ze zullen zelfs samen een prachtig lied ten gehore brengen. Verder zal deze viering muzikaal opgeluisterd worden door ons nieuwe familiekoor. Ook hierin een aantal bekende gezichten. En dan niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Benieuwd wie daar bij zitten of misschien nog…
donderdag, 18 oktober 2012 Geschreven door

Bijzondere familieviering

22 september hadden we een wel heel bijzondere familieviering. Al was het schooljaar al ruim een maand oud, we hebben het deze zaterdag ook nog geopend in de kerk. Een nieuw begin waar we allemaal met frisse moed aan zijn begonnen. En waar we iedereen veel succes bij wensen. De viering was helemaal bijzonder vanwege de doop van Veerle Rinkel. Zij staat aan het begin van haar leven. We hopen dat ze op mag groeien als een vrolijke meid en kracht mag vinden in het geloof. PROFICIAT. Tot slot alle goede dingen in drieën: we hadden nog een nieuw begin,…
maandag, 24 september 2012 Geschreven door

Eerste Heilige Communie

Alle kinderen in de leeftijd van groep 4 worden uitgenodigd zich op te geven voor de Eerste Heilige Communie. Deze bijzondere viering gaat plaats vinden zondag 21 april 2013 om 10.30 uur. De voorbereiding hiervoor zal starten in januari. Meer informatie is te verkrijgen bij een van de werkgroepleden: Annie van Dongen, Carien Vermue, Judith Biemans, Jessica Schalken of Jeanne Akkermans.
maandag, 24 september 2012 Geschreven door

Wie zijn eigen weg gaat door het leven, die zingt eens zijn eigen lied.

Wie zijn eigen weg gaat door het leven, die zingt eens zijn eigen lied. Er zat precies een maand tussen. Op 8 augustus vierde hij zijn feest te midden van zijn medebroeders, familie en een flinke delegatie uit Zevenbergschen Hoek: Pater Cor Jooren. Zestig jaar was hij priester bij de SVD, bij het Gezelschap van Gods Woord in Teteringen. Lang werkte hij als missionaris in Papoea Nieuw Guinea, dit is een deel van een eiland in de buurt van Indonesië. Op 8 september kwam hij naar zijn geboortedorp om zijn feest nog eens dunnetjes over te doen. Pater Martin Balemans,…
zaterdag, 22 september 2012 Geschreven door

Sluiting Kerk Langeweg

De kerk gaat sluiten, maar de deuren gaan niet voorgoed op slot Gaande weg 2012 is duidelijk geworden dat we in oktober niet alleen feestvieren bij het 500e parochieblad, maar dat we tevens afscheid nemen van ons kerkgebouw. Al meerdere jaren is de parochiekerncommissie van Langeweg in nauwe samenwerking met het bestuur van de Immanuelparochie bezig een nieuwe bestemming te zoeken voor ons kerkgebouw. De reden is dat het gebouw te groot is geworden  voor het doel waarvoor het bestemd is en daardoor te duur. Als geloofsgemeenschap zien we een teruglopend kerkbezoek en mede daardoor minder inkomsten. Al snel bleken…
maandag, 27 augustus 2012 Geschreven door

Feestelijkheden bij 500e Langewegs parochieblad

In de maand oktober geeft de Langewegse kerkgemeenschap het 500e parochieblad uit. Dit parochieblad is zo ongeveer het lokale nieuwsmedium voor met name de kerk en andere verenigingen.  Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we de oktobermaand tot feestmaand uitgeroepen. Elke zondag is de kerk de gehele dag geopend voor bezoek en zijn er optredens van diverse zang- en muziek verenigingen. Tevens hebben we John van Opdorp bereid gevonden een tentoonstelling in te richten en zijn alle 500 parochieblaadjes in te zien. Het programma voor de zondagen in oktober ziet er als volgt uit: Zondag 7…
maandag, 27 augustus 2012 Geschreven door

Pater Jooren viert 60-jarig priesterjubileum

Ouddorpsgenoot  Pater Cor Jooren  viert  zijn  60jarig  priesterjubileum. In woonzorgcentrum Zuiderhout in Teteringen vierde op woensdag 8 augustus  pater Cor Jooren zijn 60-jarig priesterjubileum. Hij ging daar, samen met de algemeen overste van zijn congregatie SVD, voor in een warme eucharistieviering. Hierbij waren familieleden en een aantal Hoekse genodigden aanwezig. In de dienst verhaalde Cor hoe hij  tot de roeping van het priesterschap was gekomen. Hij wilde graag missionaris worden maar het duurde maar liefst acht jaar voor zijn eigenlijke roeping in vervulling ging. Hij verbleef die tijd in Engeland voor studie en opleiding en later ook als docent. Uiteindelijk…
zondag, 19 augustus 2012 Geschreven door

Familieviering met doop op 22 september

We zijn weer heel blij twee nieuwe misdienaars te mogen verwelkomen. Ilse Vissers en Sharena Hoegen hebben vorig schooljaar hun Eerste Heilige Communie ontvangen en zullen nu onze groep komen versterken. We wensen hun veel succes bij het dragen van het licht en het aandragen van de gaven. Familieviering 22 september is weer onze eerste familieviering in het nieuwe schooljaar. We gaan in deze viering dan ook het schooljaar nog een keer openen. Het belooft een zeer bijzondere viering te gaan worden, want deze zal muzikaal begeleid gaan worden door ons nieuw op te richten familiekoor (voor meer informatie, zie…
zondag, 19 augustus 2012 Geschreven door

Activiteiten Immanuëlparochie September 2012

ACTIVITEITEN IMMANUËLPAROCHIE Huwelijk Als u in de kerk wilt trouwen, gaan daar drie voorbereidende bijeenkomsten aan vooraf die één geheel vormen. De eerstvolgende voorbereiding is op 20, 27 september en 4 oktober 2012. Als u in de kerk wilt trouwen, kunt u zich aanmelden bij Marja van Meel, telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Doopvoorbereiding Aan de doop van uw kindje gaan twee voorbereidingsavonden vooraf: In het Bartholomeushuis te Zevenbergen op 11 en 18 september 2012, 16 en 23 oktober 2012 en 13 en 20 november 2012 In Lage Zwaluwe op 27 september en 4 oktober 2012 In…
vrijdag, 17 augustus 2012 Geschreven door

Nieuw logo en nieuw blad Immanuël parochie

Het nieuwe parochieplan van de Immanuelparochie, “DOEN WAT HIJ ZEGT EN ZEGGEN WAT HIJ DOET” dat eerder dit jaar is gepresenteerd, zal in september ingaan. Deze mijlpaal zal gemarkeerd worden met het in gebruik nemen van een nieuw logo en een nieuw (thema) blad. Het logo is ontworpen op basis van een kerkraam waar licht door heen valt en zich mengt met elkaar. Drie primaire kleuren (blauw, geel en rood) staan voor de drie clusters: West (Fijnaart, Klundert, Noordhoek en Willemstad), Midden (Zevenbergen) en Oost (Lage Zwaluwe, Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek).  Samengevoegd in een overkoepelend logo staat het voor…
vrijdag, 17 augustus 2012 Geschreven door

Aanmelden voor het H. Vormsel

Zaterdag 10 november 2012 is er voor de kinderen van groep 8 de mogelijkheid het sacrament van het H. Vormsel te ontvangen. De kinderen van groep 8 ontvangen hiervoor een uitnodiging via de school. Om niemand te vergeten willen wij deze ouders/kinderen vragen om hun naam en adres bekend te maken. U kunt dit doen door een briefje in de bus te doen bij het parochiecentrum Het Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen. U kunt het parochiecentrum ook bellen: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur, telefoonnummer 0168 323567. U ontvangt dan een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Vriendelijk verzoek aan…
dinsdag, 31 juli 2012 Geschreven door

Activiteiten Immanuelparochie juni 2012

ACTIVITEITEN IMMANUËLPAROCHIE Huwelijk Als u in de kerk wilt trouwen, gaan daar drie voorbereidende bijeenkomsten aan vooraf die één geheel vormen. De eerstvolgende voorbereiding is op 20, 27 september en 4 oktober 2012. Als u in de kerk wilt trouwen, kunt u zich aanmelden bij Marja van Meel, telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Doopvoorbereiding Aan de doop van uw kindje gaan twee voorbereidingsavonden vooraf: In het Bartholomeushuis te Zevenbergen op 26 juni en 3 juli 2012. In Lage Zwaluwe op 27 september en 4 oktober 2012 In Fijnaart op 23 en 30 augustus 2012 Als u uw…
donderdag, 24 mei 2012 Geschreven door

Blinkende Kerk

In de afgelopen week heeft onze kerk weer een flinke schoonmaakbeurt ondergaan. Op maandag hebben een zevental heren de nodige werkzaamheden uitgevoerd, die hen het best liggen. Tussen alle kerkbanken,moeilijk bereikbare plekken, matten en kleden kloppen, dweilen, voldoende werk om daar een dag nuttig mee bezig te zijn. Op dinsdag hebben maar liefst twaalf dames, stofdoek en stofzuiger, spons en zeem, ter hand genomen om het “resterende” werk uit te voeren. En dat was nog meer dan voldoende om er de nodige uren flink tegenaan te gaan. We zijn blij dat deze groep vrijwilligers zo’n fikse klus weer heeft geklaard.…
donderdag, 24 mei 2012 Geschreven door

Communie 20 mei 2012

Eindelijk was het dan zover. De Eerste Heilige Communie. ’s Morgens vroeg op, haren netjes gekamd, en voor de meiden de haren perfect in de krul of zelfs opgestoken. En natuurlijk de allerbeste kleren aan. En dan op naar de kerk. Eerst op de foto, alleen en met je hele gezin, want zo’n belangrijke dag moet toch wel vastgelegd worden. Tot slot nog een groepsfoto en dan gaat het echt beginnen. Alle mensen zitten al in de kerk, de communicanten zijn de laatste die hun plaats innemen, nadat ze hun doopkaars hebben aangestoken. Ze zitten helemaal vooraan, zodat iedereen ze…
donderdag, 24 mei 2012 Geschreven door

Diensten juni, juli en augustus 2012

Overleden 7 mei: mevr. M. Loose – van Meer (96) Hoofdstraat 2 Haar uitvaartdienst werd gehouden op 11 mei in onze kerk en daarna werd zij begraven, bij haar man, op onze begraafplaats. 2012 – Intenties à € 10.50 (vastgesteld door Bisdom Breda) Diensten Juni 2  juni om 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang Voorganger pastor G. Dirven Misdienaars: Thimo Vreeswijk en Jimmy Clavan 5-6-7 juni Ziekentridium  in  Moerdijk 9  juni om 19.00 uur Woord- en Communiedienst met gemengd koor Voorgangers parochianen Intentie: Toon Hessels echtgenoot van Jaantje de Jong Jacoba Koreman – van Leest 16 juni om 19.00 uur Eucharistieviering…
donderdag, 24 mei 2012 Geschreven door

Activiteiten Immanuelparochie mei 2012

ACTIVITEITEN IMMANUËLPAROCHIE Huwelijk Als u in de kerk wilt trouwen, gaan daar drie voorbereidende bijeenkomsten aan vooraf die één geheel vormen. Als u in de kerk wilt trouwen, kunt u zich aanmelden bij Marja van Meel, telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Doopvoorbereiding Aan de doop van uw kindje gaan twee voorbereidingsavonden vooraf: In het Bartholomeushuis te Zevenbergen op 8 en 15 mei 2012. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met Marja van Meel, telefoon 0168-323218 / 06-17850635 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Fietsdag Lopend Vuurtje Op 26 mei 2012 kunt u weer fietsen…
vrijdag, 27 april 2012 Geschreven door

BEDEVAART NAAR ST.GERARDUS IN WITTEM

Vanuit Zevenbergen -  Zevenb.Hoek. Op zondag 1 juli trekt de bedevaart van zevenbergen en omstreken naar de Heilige Gerardus te Wittem.De zuid italiaanse kloosterbroeder  Gerardus Majella was tijdens zijn leven ( 1726 -1755 ) voor vele mensen die bij hem aanklopten een steun en toeverlaat. Tot op de dag van vandaag wordt de helpende  nabijheid van deze man gezocht. De H. Gerardus is zo bijzonder omdat hij in zijn leven en werken verwijst naar de oorspronkelijke bedoeling  van het Chris-tendom. In zijn manier van leven laat hij opnieuw zien hoe Jesus het ooit heeft bedoeld . Ook  Gerardus heeft vele…
vrijdag, 27 april 2012 Geschreven door

Kerkschoonmaak.

Eerder dit jaar heeft een groep dames het koperwerk in onze kerk onder handen genomen. Dat kan er in glanzende vorm weer een hele tijd tegen. Op maandag 14 mei om 9.00 uur verwachten we een groep mannen die de kerk – of een flink deel daarvan- een fikse schoonmaakbeurt gaan geven. Wie mee wil helpen is van harte welkom. Op dinsdag 15 mei gaan een groep dames aan het werk en wel om 9.00 uur en/of om 13.30 uur. Wie van de dames een hele of halve dag wil mee werken, iedereen wordt met open armen ontvangen. Hartelijk dank…
vrijdag, 27 april 2012 Geschreven door

Diensten mei 2012

Dopen 1 april: Joël, zoon van Jhon Kapitein en Mariette Nijssen, de Wieken 49 Eveline, dochter van John van der Made en Marianne Franqois, Kafmolen 14 2012 – Intenties à € 10.50 (vastgesteld door Bisdom Breda) Diensten Mei 4 Mei om 19.15 uur Dodenherdenking met aansluitend stille tocht en kranslegging bij het monument in het Martinuspark 5 Mei om 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang in de dagkapel Voorganger pastor P. de Rooij Misdienaars: Chayenne Schalken en Lieke Akkermans Intentie: Embrecht Koevoet echtgenoot van Beppie Maas, 1e jaargetijde 12 Mei om 19.00 uur Woord- en Communiedienst met gemengd koor Voorgangers parochianen,…
vrijdag, 27 april 2012 Geschreven door
Pagina 2 van 4

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.