Wij zoeken jou!

Het bestuur van dorpstafel Zevenbergschen Hoek zoekt versterking! Het bestuur bestaat op dit moment uit twee personen, dit is te weinig om alle bestuurlijke taken voldoende te kunnen uitvoeren.

Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid van Zevenbergschen Hoek en bent u graag op de hoogte van de zaken die spelen in en rondom Zevenbergschen Hoek?  Vanuit de bestuursfunctie helpt u bij het reilen en zeilen van de dorpstafel; de bijeenkomsten voorbereiden, bijeenkomsten nabespreken, de te nemen acties in gang zetten en afspraken naar aanleiding van de bijeenkomsten monitoren.

In overleg is de rol van penningmeester, voorzitter of secretaris beschikbaar. 

Bij interesse of behoefte aan verdere informatie kunt u contact opnemen via: dorpstafelzbh@gmail.com of u kunt rechtstreeks contact opnemen met Albert van Loon of Inge Bakelaar.

Over de dorpstafel Zevenbergschen Hoek

Dorpstafel Zevenbergschen hoek is een dynamische groep vrijwillige dorpsbewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid van Zevenbergschen Hoek. Iedere dorpsbewoner mag aanschuiven om een initiatief te starten of als toehoorder.
Ook partners zoals de gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk, de wijkagent, Surplus en Woonkwartier schuiven aan bij de dorpstafelvergaderingen. Op deze manier kunnen initiatieven van dorpsbewoners via de dorpstafel draagvlak vinden bij mede dorpsbewoners en de partners.

Enkele voorbeelden van geslaagde burgerinitiatieven zijn:

  • De halfjaarlijkse opschoon dag. Inclusief de twee banners in het buitengebied.
  • Het vernieuwen van de openbare speelvoorzieningen.
  • Dorp brede dekking van openbare AED-apparaten en de gratis AED-herhalingscursus voor dorpsbewoners.
  • Het omheinde hondenlosloop gebied.
  • De feestverlichting in de bomen bij de kerk en rotonde Driehoefijzerstraat-Bloemendaalse Zeedijk.
  • Er is een verkeers-ideeënboek opgezet met daarin oplossingen voor de verkeersproblematiek in en rondom Zevenbergschen Hoek.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 1 november 19.30u in de Zevensprong. De agenda vindt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst op www.gebiedsplannen.nl of kunt u opvragen via bovengenoemd emailadres.

Spreekt u het aan om al deze mooie initiatieven mogelijk te maken? Dan nodigen wij u van harte uit om toe te treden tot het bestuur van de dorpstafel.

Wees welkom!