Stap voor stap naar een nieuw dorpshuis!

Na veel overleg met bewoners, gemeente, school, kinderdagverblijf en verenigingen is een volgende stap gezet om een nieuw dorpshuis, school en kinderopvang te gaan bouwen.  Eén gebouw waar heel Zevenbergschen Hoek zich welkom voelt.

We zijn het eens geworden over de opzet en mogelijke indeling.  Er zijn nog veel stappen te zetten, de volgende is het programma van eisen waarmee de gemeente een architect in de arm kan nemen. Ook zal het plan in 2022 voor worden gelegd aan de gemeenteraad

De architect kan dan echt aan de slag met het uiterlijk en indeling van het dorpshuis, zalen, plaats voor kinderdagverblijf/BSO en school. Ook wordt dan duidelijk hoe de sporthal en de tennisbanen in het ontwerp betrokken worden.

Ook zal er een bestuur geformeerd gaan worden die het gebouw zal beheren en aanspreekpunt is voor verenigingen en dorpsgenoten met een goed , maatschappelijk, idee.  Een jaar geleden hebben we al verschillende van dit soort ideeën opgehaald maar inmiddels zijn er weer veel nieuwe inwoners in Zevenbergschen Hoek komen wonen en misschien hebben jullie ook wel behoefte aan meer contact en aan nieuwe activiteiten. Daar is in het nieuwe gebouw zeker ruimte voor. Het duurt nog wel even voor het zover is, we verwachten eind 2024 ons dorpshuis te openen. Wil je je voor die tijd al inzetten en meedenken, mee realiseren en/of mee besturen? Meld je dan aan via: dorpshuis.zbh@gmail.com