Benieuwd naar het plan voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Zevenbergschen Hoek?

Kom allen naar de informatieavond op 7 februari in De Zevensprong!

Werkgroep Dorpshuis Zevenbergschen Hoek organiseert deze avond samen met de Gemeente Moerdijk en Basisschool & Kinderopvang de Hoeksteen. 

We informeren u graag over de concrete plannen, de stand van zaken op dit moment en de eerstvolgende stappen. Op dit moment vindt de selectie voor een architect plaats. Mogelijk kunnen we de architect die avond al bekendmaken. Ook kunt u tijdens de avond met ons in gesprek als er bij u vragen leven.             

De koffie en/of thee en wat lekkers staan vanaf 19.15 uur voor u klaar. Vindt u dit te vroeg? Later binnenlopen kan ook. We herhalen het programma namelijk vanaf 20.30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Vanaf 19.15 uur: Inloop met koffie en/of thee en lekkers.
  • 19.30 uur: Korte presentatie over de stand van zaken en vervolgproces van ontwerp en bouw van het nieuwe MFA (door 2 leden van de werkgroep dorpshuis)
  • 19.45 uur: Markt in de grote zaal waar school, kinderopvang, dorpshuis en gemeente een stand hebben met informatie. Hier kunt u gericht uw vragen kwijt.

Herhaling van het programma:

  • 20:30 uur Herhaling van de korte presentatie over de stand van zaken en vervolgproces van ontwerp en bouw van het nieuwe MFA (door 2 leden van de werkgroep dorpshuis)
  • 20:45 uur markt in de grote zaal waar school, kinderopvang, dorpshuis en gemeente een stand hebben met informatie. Hier kunt u gericht uw vragen kwijt.
  • 21:30 einde van de avond

We maken er een informele, gezellige en zeker ook informatieve avond van en hopen u allemaal te ontmoeten op 7 februari in de Zevensprong!