Verenigingen/Voorzieningen

Opschoondag

We gaan ons dorp weer schoonmaken:Op vrijdag 22 maart a.s. is er weer een les over o.a. zwerfvuil voor de kinderen van unit 3 (groep 7 en8) van onze basisschool …

Opschoondag Lees verder »

Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek

Onze speeltuin betreft een afgesloten speelterrein met een groot aantal speeltoestellen, die tevens ook geschikt zijn voor bezoekers met een beperking. In de speeltuin wordt tijdens openingstijden toezicht gehouden door 2 van onze vrijwilligers.

Tafeltennisclub ZbH

Tafeltennisclub ZbH staat voor sportief en gezellig beoefenen van de tafeltennissport. Met regelmatig een onderlinge competitie zorgen we voor de nodige spanning.

Stichting Seniorenraad Zevenbergschen Hoek

Stichting Seniorenraad Zevenbergschen Hoek heeft als doelstelling om – te fungeren als het advies-, overleg-, en informatie en samenwerkingsorgaan voor het seniorenwerk – de bevordering van het welzijn van alle senioren van Zevenbergschen Hoek.

K.B.O. afd. Zevenbergschen Hoek

De vereniging heeft als doel het organiseren van activiteiten op het gebied van gezondheid, veiligheid en ontspanning voor haar leden op Zevenbergschen Hoek. Jaarlijks worden er een aantal excursies verzorgd.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek

De dorpstafel is een fanatieke groep mensen die bestaan uit inwoners, ondernemers, gemeente, wijkagent, woningbouwstichting, Surplus (zorg-organisatie) en havenschap.